Beloof ons eerlijk EU-handelsbeleid!

Vraag uw kandidaten om een rechtvaardig EU-handelsbeleid te steunen

Eis een rechtvaardig handelsbeleid van uw kandidaten bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024. Europese handels- en investeringverdragen zijn nog steeds niet in lijn met de ambities van de EU op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling. Het handelsbeleid en de Europese Green Deal staan lijnrecht tegenover elkaar. Wij, als EU-burgers, willen de planeet en de mensen boven winst stellen. En daarvoor moet het volgende EU-parlement stemmen voor een fundamentele verschuiving in de handelspolitiek. Samen kunnen we dit voor elkaar krijgen!

Vraag uw kandidaten voor het EU-parlement om het EU-handelsbeleid geschikt te maken voor de 21e eeuw en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Vraag hen de belofte te ondertekenen door hen een e-mail te sturen (zie hieronder)!

Door de belofte over handelsrechtvaardigheid te ondertekenen, beloven de kandidaten zich in te zetten voor 5 belangrijke engagementen om het EU-handelsbeleid in de volgende wetgevingscyclus een andere wending te geven.

Dit betekent dat we allemaal samen de beste kans hebben om schadelijke handelsverdragen te stoppen en een wereldwijd rechtvaardig en klimaat- en milieuvriendelijk handelsbeleid te ontwikkelen dat de mensenrechten en de rechten van werknemers respecteert, het creëren van fatsoenlijke banen stimuleert en het welzijn van dieren bevordert. Verstuur de mail en vraag uw kandidaten om zich in te zetten voor een nieuw EU-handelsbeleid.

#VoteforTradeJustice