fbpx

Category: Dutch News

Niet meer vleesvervangers, maar gewoon minder vlees

18th Jul 22 by Anneke Boersma, campaigner Food & Climate Change

Albert Hein, als deel van Ahold Delhaize, doet te weinig om klimaatimpact te verlagen: 15% minder CO2e in de ketens in 2050 is niet genoeg.

Ze hebben vleesvervangers, minder plastic verpakkingen, doen mee aan de Week zonder Vlees en herinneren je eraan om de koelingsdeuren dicht te houden. De sticker op de voordeur laat het duidelijk zien: zij zijn de meest duurzame supermarkt volgens consumenten. Maar is Albert Heijn wel echt zo duurzaam?

Het onderzoek door New Climate Institute op verzoek van Milieudefensie was niet zo positief als Appie’s klanten. Het onderzoek was een analyse en beoordeling van de klimaatplannen van 29 grote bedrijven in Nederland. Eén van deze bedrijven was Ahold Delhaize, waar Albert Heijn onder valt. Met in 2020 een uitstoot van 69.5 MtCO2e hebben zij heel wat stappen te nemen om in 2050 netto geen emissies te hebben. Netto geen emissies betekent dat ze de uitstoot verminderen óf compenseren. Ahold Delhaize maakt daar nog geen onderscheid tussen, dus echt concreet zijn ze nog niet in hun plannen om hun doel te halen.

Gelukkig hebben ze wel een tussendoel gezet voor in 2030. Het bedrijf hoopt de scope 1 en 2 uitstoot met 50% te hebben verminderd, en scope-3 uitstoot met 15%, vergeleken met de uitstoot in 2018.  Het is al een hele stap dat zij scope-3 meenemen in hun plannen, maar ambitieus kunnen ze niet genoemd worden. Scope-3 maakt namelijk 95% uit van hun gehele uitstoot. Om dichtbij die netto geen emissies in 2050 te komen zal de uitstoot in scope-3 hard aangepakt moeten worden.

Maar wat is scope-3 eigenlijk? Een klein voorbeeldje: Een supermarkt houdt het vlees koud in de koeling, die gebruikte energie noemen we scope 1. De energie om te koelen komt van een leverancier die fossiele brandstoffen verbrandt, de uitstoot die daarbij vrijkomt noemen we scope 2. Het vlees in de supermarkt komt van bijvoorbeeld een koe die methaan uitstoot en soja nodig heeft als veevoer. Die soja komt vaak uit Brazilië, en de ontbossing daar zorgt voor uitstoot. Al deze uitstoot, samen met de uitstoot van alle productieketens maakt deel uit van scope-3.

Zoals we in ons rapport vorig jaar lieten zien, komt 40% van de scope-3 uitstoot van dierlijke producten, zoals vlees en yoghurt. Natuurlijk is het goed om de koeling dicht te houden als je nog geen beslissing hebt genomen, en dat Albert Heijn steeds meer vleesvervangers verkoopt is ook super. Maar als er alleen maar meer vleesvervangers worden verkocht, zonder dat er minder vlees wordt verkocht blijft de scope-3 uitstoot eigenlijk alleen maar stijgen.

Dat geldt niet alleen voor Albert Heijn, maar voor alle supermarkten. Daarom lanceren wij in oktober een ranglijst van de zes grootste supermarkten in Nederland; een ranglijst die laat zien hoe ver supermarkten zijn in het verlagen van hun scope-3 emissies door 50% minder vlees en zuivel te verkopen in 2030. Lees hier meer over bij onze campagnes “Meat Us Halfway” of lees over de ranglijst die onze zusterorganisatie Feedback Global al twee keer succesvol in Engeland hebben uitgebracht, waardoor supermarkten zoals Tesco, M&S en Aldi hun beleid gewijzigd hebben.

 

 

 

 

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Waarom Feedback EU zich inzet voor een rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem? Daarom!

4th Jul 22 by Frank Mechielsen

Nieuw stikstofbeleid, boeren die protesteren, tekorten door een oorlog duizenden kilometers verderop. Waarom werkt ons huidige systeem niet?

Waarom noemen we ons Nederlandse voedselsysteem efficiënt, terwijl we sinds 1950 per calorie geproduceerd voedsel drie keer zoveel fossiele energie zijn gaan gebruiken en twee keer zoveel land wereldwijd? 

Waarom zijn de boeren en de belastingbetaler de klos en hoeven de grote bedrijven en banken niet mee te betalen aan de transitie van het huidige vervuilende systeem wat zij hebben aangejaagd? 

Waarom maken we minder vlees eten niet de norm, voor een hogere prijs, die direct gaat naar de boeren?  

Waarom geven we voedseleducatie geen prioriteit, zodat onze kinderen weten waar boter, kaas en eieren vandaan komen, en ze leren koken met spek en/of bonen? 

Waarom slepen we 750.000 kalveren per jaar naar Nederland om vet te mesten, voeren we het kalfsvlees weer naar Italië en laten we de ammoniak achter op de Veluwe? Het gigantische bedrijf VanDrie Group verdient hier jaarlijks 2 miljard euro mee, terwijl de boeren weinig van de winst zien.  

Waarom varen we 4 miljard kilo soja uit onder andere de Amazone naar Rotterdam om veevoer van te maken voor onze 4 miljoen koeien, 11 miljoen varkens en 100 miljoen kippen, waarvan we een groot deel exporteren en de mest met stikstof en fosfaat hier dumpen? 

Waarom willen wij op dit krappe landje de tweede landbouwexporteur ter wereld blijven, terwijl wij met onze geschiedenis, kennis en kunde de wereldwijde innovator in kringlooplandbouw kunnen zijn? 

Waarom blijft Louise Fresco van de WUR zich zo hardnekkig vastklampen aan de gevestigde machten op haar universiteit, terwijl de toekomst van onze planeet toch echt een andere richting aanwijst? 

Waarom wordt er niet echt geluisterd naar alle boeren en de verschillende organisaties die hen vertegenwoordigen en alle mogelijke ideeën en oplossingen die zij aanbieden? 

Waarom erkent Rutte, na meer dan 10 jaar verantwoordelijkheid voor dit dossier, niet het totale failliet van het beleid van pappen en nathouden van de afgelopen 30 jaar, en stelt hij een deltaplan voor de landbouw op met een boer-burger-expert-raad aan het roer?  

Vanuit Feedback EU willen we antwoorden op deze vragen. Intussen zitten wij niet stil , en werken we aan oplossingen samen met andere organisaties in Nederland en Europa. Wij laten zien dat het voedselsysteem wél rechtvaardig en wél duurzaam kan zijn. We vragen supermarkten om eerlijk te zijn over hun uitstoot, klanten te helpen minder vlees en zuivel te laten eten, en hun klimaatverantwoordelijkheid te nemen. We leggen de macht die vlees- en zuivelbedrijven hebben bloot, waarmee ze  beleid beïnvloeden, maar ook hun slimme tactieken om ons te doen denken dat ze goed bezig zijn. Tenslotte willen we de oneerlijke handelspraktijken veranderen van supermarkten en andere voedselbedrijven waardoor boeren vaak de helft van de productie op hun veld of in hun stal niet kunnen verkopen, en daardoor noodgedwongen bijdragen aan de voedselverspilling 

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Jongeren vinden dat supermarkten minder vlees moeten verkopen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen

2nd Nov 21 by Frank Mechielsen, Campagneleider bij Feedback

Nederlandse supermarkten doen te weinig om hun klimaatimpact drastisch te verlagen.

Tijdens de Klimaattop COP26 deze week in Glasgow is het belangrijk dat Nederlandse supermarkten hun ambities tonen in hun strijd tegen klimaatverandering. In de communicatie benadrukken ze het reduceren van de CO2-uitstoot in de eigen winkels en hun transport, maar dit is slechts een klein deel van hun uitstoot. 95% van de emissies komt uit de productieketen. Een derde daarvan wordt veroorzaakt door de productie van vlees en zuivel. Albert Heijn en Lidl beginnen transparant te worden over hun vleesverkoop, maar geen enkele supermarkt heeft een plan om de vlees- en zuivel verkoop te verminderen. Dit concludeert campagneorganisatie Feedback EU in een nieuw rapport.

Het rapport is mede gebaseerd op een peiling van IPSOS onder een representatieve steekproef van 994 stemgerechtigde Nederlanders. Vier op de tien jongeren zien een grotere rol voor de supermarkten om de vleesconsumptie te verminderen. Bijvoorbeeld door minder aanbiedingen van vlees en meer promotie van vleesvervangers. Aanhangers van GroenLinks, de Partij van de Dieren, en D66 verwachten ook meer leiderschap van supermarkten op dit thema. Verder zegt 18% van de  jongeren tot 35 jaar geen vlees te kopen, bijna twee keer zo hoog dan gemiddeld.

De 5 grootste retailers hebben met 80% marktaandeel een enorme invloed op het voedselsysteem in Nederland. Vorig jaar zagen de supermarkten hun omzet met 14% stijgen dankzij de Corona-maatregelen. Bijna de helft (45%) van de consumenten onder de 35 vindt dat supermarkten hun Corona-winst moeten herinvesteren in het aanbieden van meer plantaardige en duurzaam geproduceerde producten.

De Nederlandse supermarkten blijven te veel goedkoop vlees aanbieden wat wereldwijd zorgt voor meer dan de helft van de broeikasgasuitstoot gerelateerd aan voedsel. In Nederland is veeteelt ook de drijvende kracht achter de stikstofcrisis, en de groeiende uitstoot van methaan. Supermarkten moeten meer verantwoording nemen voor de klimaatimpact in hun hele keten door de verkoop van vlees en zuivel in 2030 te halveren, en meer gezonder en plantaardig voedsel aanbieden. Als ze dat niet doen, zullen ze hun klimaatambities niet kunnen waarmaken.

Het rapport analyseerde gegevens en toezeggingen van de vijf grote retailers en concludeert dat Albert Heijn, vanuit moederbedrijf  AholdDelhaize, als enige retailer, transparant is over de uitstoot van broeikasgassen in hun volledige toeleveringsketen, inclusief het deel veroorzaakt door dierlijke eiwitten en heeft zich verplicht tot een 15 % daling van de totale uitstoot van broeikasgassen in 2030.

Supermarkten beginnen te reageren. Albert Heijn zet zich in om in 2025 een balans van 50/50 in dierlijke/plantaardige eiwitten te bereiken en liet voor het eerst zien wat de huidige verhouding in eiwitverkoop is, namelijk 70% dierlijk en 30% plantaardig. Verder maakte Lidl bekend dat 25% van hun totale omzet betrekking heeft op vers vlees en zuivelproducten. Jumbo stelde een nieuwe doelstelling op om hun plantaardige alternatieven te verhogen van de huidige 4% naar 10% in 2025. Geen enkele grote supermarkt heeft tot nu toe specifieke doelen aangegeven om de verkoop van vlees en zuivel te reduceren. Het veel kleinere Ekoplaza loopt hierin voorop en heeft specifieke streefcijfers om de vleesverkoop in 2022 te verlagen.

Uit de in juni 2021 gepubliceerde Britse scorecard van Feedback bleek dat geen van de 10 grootste supermarkten in het Verenigd Koninkrijk stappen zet om het vleesaanbod te verkleinen. Ze blijven vleesconsumptie stimuleren door reclames waarin gestunt wordt met lage prijzen. Ook in Nederland wordt er nog veel gestunt met vlees in de aanbieding zoals blijkt uit de jaarlijkse kiloknallers factsheet van Wakker Dier. In 2022 zal Feedback een scorecard lanceren samen met partners uit andere EU-landen om supermarkten te beoordelen op hun toezeggingen, beleid en handelspraktijken om klimaatverandering en de overgang naar minder en beter vlees aan te pakken.

In het recente rapport van de Food Policy Coalition waaraan Feedback heeft meegewerkt, wordt het belang van een gezonde en duurzame voedselomgeving benadrukt. Supermarkten moeten hun marketingmiddelen inzetten om hun klanten juist gezonde en duurzame plantaardige keuzes te laten maken. In plaats van de huidige fixatie op prijs, zouden supermarkten andere waarden zoals gezondheid van mens en dier, milieu, klimaat, eerlijk inkomen voor boeren en arbeiders veel meer centraal moeten zetten in hun communicatie naar de klant.

De Transitiecoalitie Voedsel (TCV), waar Feedback aan deelneemt, pleit voor een ambitieuze ‘eiwittransitie’ van 60/40 naar 40/60 in dierlijke/plantaardige eiwitten te bereiken in 2030. Tijdens het ´Plant the Future´ diner vorige maand kwamen meer dan 100 organisaties en bedrijven samen, om te bespreken hoe plantaardig het nieuwe normaal kan worden. De politiek moet de eiwittransitie speerpunt te maken in het beleid gericht op voedsel, klimaat en gezondheid. Bedrijfsleven moet aangestuurd worden om aanbod en promotie van dierlijke producten aan te passen.

The True Animal Protein Price Coalition (TAPPC), actief deze week tijdens de CoP in Glasgow, promoot en milieuheffing op vlees. Volgens het PBL leidt dit tot een reductie van 2 Mton CO2 eq. per jaar, een kleine kolencentrale. Een ruime meerderheid van de bevolking ondersteunt een milieuheffing op vlees in het regeerakkoord, wat D66 en Christen Unie ook ondersteunen.

Een derde van de totale uitstoot van AholdDelhaize wordt geproduceerd door vlees en zuivel. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot door de verwarming van 6 miljoen woningen, driekwart van alle woningen in Nederland. Supermarkten moeten hun klimaatambities opschroeven en minder vlees gaan verkopen en meer groente, fruit, peulvruchten, noten en granen. Beter voor de gezondheid van onszelf en onze aarde. Juist tijdens deze Klimaattop COP26 in Glasgow is het belangrijk dat bedrijven het goede voorbeeld geven.

Lees het volledige rapport en de Ipsos peiling.

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us