fbpx

Tag: oxfam novib

Een brievenbus vol aanbevelingen voor minister Adema

8th May 23 by Anneke Boersma

We hebben als sector duidelijk gemaakt dat een systeembenadering noodzakelijk is om een rechtvaardig, duurzaam voedselsysteem te creëren.

De brievenbus van Adema zat deze maand goed vol. Niet alleen kreeg hij van een groep organisaties het plan BoerenPerspectief overhandigd, ook kreeg hij via de Transitie Coalitie Voedsel te horen wat onze aanbevelingen zijn voor het voedselbeleid. Een brandbrief van een brede coalitie van 60 organisaties aan het eind van april was ook niet te voorkomen met het langdurige proces omtrent het Landbouwakkoord.

Wat is er aan de hand? Laten we het allemaal even langsgaan.

Boeren horen dat ze moeten veranderen. De veestapel moet kleiner, bloemenstroken aanleggen en minder mest uitrijden. Er zijn echter nog grote vragen over wie dat moet doen en voor wanneer. Uit alle omgekeerde vlaggen en de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten moge duidelijk zijn dat er weinig draagvlak is. Dat maakt het schrijven van een landbouwakkoord een hele klus. Een landbouwakkoord moet “duidelijkheid, zekerheid en rust” geven hoe de sector kan bijdragen aan de kwaliteit van natuur, water en klimaat.  Tot nu toe is het allesbehalve dat. Waar wij en de rest van de coalitie bang voor zijn is dat het landbouwakkoord dit ook niet zal brengen als het alleen gericht zal zijn op Nederland. De landbouwsector in Nederland is onderdeel van een gigantisch voedselsysteem en erkenning en hierna handelen is essentieel:

Daarom roepen we het kabinet op om de landbouw vanuit een systeemperspectief te bekijken en te hervormen. In een sterk geglobaliseerde wereld betekent dit: ook de Nederlandse rol als handelaar in en consument van voedsel- en landbouwproducten kritisch onder de loep nemen en het beslag dat Nederland legt op natuurlijke hulpbronnen elders in de wereld, verkleinen.”

Een voorbeeld van hoe dat in een nationaal landbouwakkoord geïntegreerd kan worden is door “te benadrukken dat Nederland ook buiten zijn grenzen de transitie naar een duurzaam en eerlijk voedselsysteem kan versnellen.”

Samen met 60 andere organisaties doen we aanbevelingen aan minister Adema en minister Schreinemacher om dit voor elkaar te krijgen.

Hopelijk worden deze in het Landbouwakkoord verwerkt en dan gepubliceerd, zodat we eindelijk de voedselbrief kunnen lezen die minister Adema naar de Tweede Kamer wil sturen. Dit wil hij namelijk pas na het landbouwakkoord doen. Als dat niet een gebrek aan systeembenadering ademt: voedsel en landbouw niet in één akkoord?!

Samen met de Transitiecoalitie Voedsel schreven wij een brief met aanbevelingen voor het voedselbeleid. We willen de eiwittransitie namelijk versnellen binnen een integraal voedsel- en gezondheidsbeleid waarin duurzaamheid, klimaat, gezondheid, landbouw en voedsel samenkomen. Zo willen we bijvoorbeeld dat stapelkortingen en stunten met vlees en zuivel verboden moet worden – dat is namelijk niet goed voor de boer en het klimaat. Alle supermarkten hebben we dan ook flinke strafpunten voor gegeven tijdens de Minder Vlees Race in oktober.

Terwijl er druk gediscussieerd wordt in Nederland is er ook op EU niveau veel aan de hand. Dit jaar wordt namelijk het duurzaam voedselsysteem raamwerk (SFS law) opgesteld. Feedback EU heeft samen met Europese netwerk Food Policy Coalition aanbevelingen uitgebracht om het Europese voedselsysteem meer transparant, inclusief, democratisch, eerlijk en duurzaam te maken.

Als laatste, het plan BoerenPerspectief van Wijland, De Plaatsen, BoerenNatuur en Transitiecoalitie Voedsel is een visiedocument dat een plan beschrijft met een keukentafel en netwerkstructuren als manier voor boeren om ingewikkelde keuzes te maken met begeleiding en inspiratie. Het sluit aan bij een project waar we als Feedback EU mee bezig zijn waarbij we in gesprek gaan met boeren over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de verdeling van kosten en baten in de keten. Stay tuned!

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us