Category: Uncategorized

Vaart maken met integrale voedselvisie voor Den Haag 

15th Mar 23 by Frank Mechielsen

Haagse Voedselraad roept College Den Haag om vaart te maken met integrale voedselvisie voor Den Haag 

Op 15 maart overhandigde een delegatie van de Haagse Voedselraad (HVR) een ‘Eerste aanzet tot een Integrale Voedselvisie voor Den Haag en omstreken’ (in English) aan wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en klimaatadaptatie Arjen Kapteijns. Coördinator HVR Frank Mechielsen: ‘Met deze eerste aanzet delen wij met de wethouder onze inzichten over hoe een slagvaardige voedselvisie voor onze stad en ommelanden eruit zou kunnen komen te zien. Tevens roepen we het College bij monde van de wethouder op om samen met de HVR en alle andere belanghebbenden het formuleren van een actuele en doeltreffende voedselvisie te versnellen.’  

“Onze inzet is dat een integraal voedselbeleid een prominente plek krijgt binnen de gemeente, omdat dit direct raakt aan veel grote opgaven waarvoor de gemeente zich gesteld ziet”, vertelt Frank Mechielsen. “De huidige voedselketen heeft een bijzonder grote impact op natuur en milieu, en op onze gezondheid. Daarnaast gaat het onder meer om het bieden van een toekomstperspectief aan boeren rond de stad en het genereren van banen in een meer circulaire, natuur-inclusieve landbouw, en uiteindelijk ook het kunnen vlottrekken van de woningbouw. Lokaal en regionaal liggen er tal van kansen om daaraan bij te dragen; kansen die de gemeente kan benutten. In ons discussiepaper doen wij concrete voorstellen hoe een integrale voedselvisie handen en voeten te geven. In onze stad zijn nu al talrijke initiatieven te vinden waarvan we kunnen leren en waarop we kunnen voortbouwen.” 

Daarbij onderscheidt de HVR vier dragende thema’s; Participatie en democratie, Gezonde voedselomgeving, Duurzame voedselproductie en korte ketens, en Circulaire economie en innovatief ondernemerschap. Per thema stelt de HVR concrete aanbevelingen voor, waaronder het stimuleren van groene buurthuizen, tegengaan van voedselverspilling, ontwikkelen van gezonde bodems, meer zeggenschap voor bewoners bij lokale inrichting, maar ook aanpak van overvloed aan fastfood, geven van het goede voorbeeld bij inkoop catering binnen overheidsinstellingen, etc.. 

“Waar de overheid de burger kan verleiden, moet je als overheid verleiden. Waar de overheid kan dwingen, moet de overheid gewoon dwingen. Maak een duurzaam eetpatroon gewoon logisch”, aldus Marianne Edixhoven, oprichter van het groene buurthuis StadsOase Spinozahof en lid van de HVR. In de stadoase Spinozahof verbouwen buurtbewoners gezamenlijk voedsel, houdt Lekkernassûh een van haar wekelijkse markten, en hebben deelnemers een gemeenschap opgebouwd die integratie, zelfredzaamheid en saamhorigheid bevordert. De deelnemers ervaren aantoonbaar minder eenzaamheid. Marianne Edixhoven: “Het College zou zich kunnen inzetten meer van dit soort buurtinitiatieven te stimuleren.” 

De overhandiging van de discussiepaper vond plaats bij De Participatie Keuken in Moerwijk in aanwezigheid van naast bovengenoemden ook Miriam Offermans (lid HVR) en Ben Lachhab (oprichter De Participatie Keuken en lid van de HVR). Ben Lachhab: “We praten over armoede en slechte levensstijl, maar vergeten soms dat het om overleven gaat. Wat nodig is, is om mensen moreel te ondersteunen en sterk te maken zodat ze bewuste voedselkeuzes kunnen maken.”  

De Haagse Voedselraad zet zich, net als de andere Voedselraden in binnen- en buitenland, dagelijks in om een gezond en duurzaam voedselbeleid tot het nieuwe normaal te maken. In buurlanden zoals Duitsland (met meer dan 70 voedselraden) zijn voedselraden al geworteld waarin burgers volop participeren in wat letterlijk hun directe en eigen (voedsel)leefomgeving is. Daarmee groeit het ‘burgerbewustzijn’ idem dito.  

Marinke van Riet, chief weaver van Europese beweging Healthy Food Healthy Planet en ambassadeur van de HVR: “De Haagse Voedselraad zoekt bewust de verbinding met de burgers en voedselinitiatieven in de stad. En zet hiermee een duidelijke beweging in van machteloze consument naar krachtige voedselburger; wat Healthy Food Healthy Planet ook nastreeft op Europees niveau. De al jaren groeiende en intrinsiek gedreven beweging van inwoners en lokale ondernemers om te streven naar een duurzamer, gezonder en meer sociaal verantwoord voedselsysteem zou een enorme boost krijgen indien ook de gemeente hierin de rol gaat spelen die past bij haar omvang en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om een stevige verankering van een interdisciplinair voedselteam in de gemeentelijke organisatie.”  

Feedback EU ondersteunt de Haagse Voedselraad en is lid van de Vereniging Ons Eten. Feedback Global ondersteunt lokale gemeenschappen in Engeland met sociaal ondernemerschap, educatie en beleid beïnvloeding van gemeentes om te zorgen dat het voedselsysteem gezond, betaalbaar en duurzaam wordt. Feedback EU verbindt initiatieven in Europa om zo meer invloed te hebben op het beleid in Nederland en de EU. 

 Zie voor de leden van de Haagse Voedselraad: https://ons-eten.nl/project/8670/voedselraad-den-haag 

De Haagse Voedselraad is een initiatief van de vereniging Ons Eten Den Haag en is opgericht als onafhankelijke spreekbuis van bewoners, initiatieven en ondernemers uit Den Haag over gezond, eerlijk en duurzaam voedsel. De kern van de Voedselraad wordt gevormd door ongeveer vijfentwintig experts op het gebied van voedsel, voedselsystemen, natuur, duurzame economie, educatie, gezondheidszorg en stedelijke ontwikkeling. Allen zijn diepgeworteld in de stad en adviseren met hun kennis over verschillende delen van het voedselsysteem het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd bij het opzetten van een gezond en duurzaam voedselbeleid.  

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Rabobank called on to stop financing industrial meat and dairy production

31st Jan 23 by Martin Bowman

Rabobank called on to stop billions of dollars in finance to polluting industrial meat and dairy companies

New research published today has found that between 2015-21, Dutch multinational banking and financial services company Rabobank, provided billions of dollars in finance to 18 of the world’s most environmentally destructive industrial livestock companies despite having a commitment to the goals of the Paris Agreement, the Dutch Climate Agreement and Commitment to Sustainable Agriculture and Forests. [1]

A group of organisations, including Feedback EU, Feedback Global, World Animal Protection, BankTrack and International Accountability Project have called on Rabobank to urgently stop financing big livestock companies. In a joint-letter to the bank’s CEO, the group highlights that continued exposure to large scale industrial livestock companies will damage Rabobank’s reputation and business, including risks of lost revenue and stranded assets.

The research finds that between 2015-21 Rabobank provided extensive financial services to five of the world’s biggest emitting industrial livestock companies – JBS, Marfrig, Tyson Foods, Dairy Farmers of America and Fonterra, including $1.941 billion in corporate loans, underwriting $1.221 billion million in bond issuances and providing revolving credit facilities.  These ‘Big 5’ generated an estimated 550.8 million tonnes of greenhouse gases (GWP100) in 2021 [2], together emitting nearly as much as the total emissions of the Netherlands and the UK combined [3].

Rabobank also provided financial services to Royal Friesland Campina and Vion Food Group. In 2016, these two companies together emitted an estimated 58 million tonnes GHG [4].

Meat production quadrupled between 1961 and 2015 [5]. With the global meat and dairy industry projected to use up almost half of the world’s 1.5°C emissions budget by 2030 [6], shifting food systems away from industrial livestock production will be key to averting the climate crisis. This will require banks and investors to take decisive action to cut off financial support to the sector over the coming years.

In 2021, the Netherlands announced a €25bn plan to reduce livestock numbers by 30% by 2030 [7] in order to comply with EU nitrate regulations. In October 2022, the Dutch Parliament passed a motion which will require financial institutions to manage credit risks as a result of stranded assets, meaning that they have an obligation to bear losses arising from these types of credit risks themselves. If the Dutch government goes on to adopt the motion and develop specific policies,  Rabobank will need to write off a substantial part of its loan portfolio, unless it takes action to reduce its exposure to industrial livestock companies. This highlights the significant regulatory risks Rabobank is exposed to by continuing to provide finance industrial livestock companies.

Frank Mechielsen, Executive Director at Feedback EU said: “Industrial livestock corporations like JBS are the food system’s biggest cause of emissions, deforestation, human rights abuses, pandemic risks and animal cruelty. They are solely profit-driven and therefore hardwired to mass-produce ever greater quantities of cheap factory farm meat and dairy to preserve the profits of their core business. It is unacceptable for financial institutions like Rabobank to continue fuelling the endless expansion of this polluting industry at the expense of the climate. We need policymakers to use every tool at their disposal to ensure a just transition to lower-meat and dairy production and consumption, including public procurement, redirecting subsidies and regulating industrial livestock companies and their financial backers to cut off the financial fodder for this polluting industry.”

Hannah Greep, Banks & Nature Campaign Lead at BankTrack said: “Our nature and climate demand a reduction in industrial meat production, but banks seemed to have missed the memo and continue to ignore the impacts of their financed activities in this area. Continued investment in climate-intensive sectors such as industrial livestock exacerbates the risks of planetary collapse, drives biodiversity loss and violates human rights; while also posing serious financial consequences for banks like Rabobank. They cannot shy away from this issue any longer.”

Dirk Jan, Director at World Animal Protection Nederland, said: “Rabobank has known for a long time that the global livestock industry causes massive animal suffering, destroys precious nature and is a major contributor to global warming. Moreover, the bank has a great historical responsibility. So far, the steps the bank is taking leave much to be desired, while the urgency is growing by the day. If Rabobank is serious about striving for a sustainable food system, it is not appropriate to continue investing in companies like JBS that are holding back the necessary transition.”

Alexandre Andrade Sampaio, Global Lead on the Right to Development and Latin America and Caribbean coordinator of International Accountability Project, said: “The research clearly shows that by financing the Big 5, Rabobank is not committed to human and environmental rights, worsening the already dire situation of our climate. Companies like Rabobank that finance factory farming should not be receiving support from Public Financial Institutions, if such institutions want to be taken seriously when talking about climate commitments.”

Prof Hans Pörtner, scientist and co-chair of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change, speaking last year to the European Parliament, said: “Without reducing and cutting down on meat consumption and the associated high-intensity agriculture systems, we will not be able to keep global warming to 1.5 degrees. That is very clear.” [8]

 

Foot notes

[1] Rabobank, ´Our Road to Paris Report´, November 17, 2022 2022 https://www.rabobank.com/en/press/search/2022/20221117-rabobank-presenteert-klimaatrapport.html

[2] IATP and Changing Markets Foundation, “Emissions Impossible: Methane Edition” (The Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) and the Changing Markets Foundation, November 15, 2022), https://www.iatp.org/emissions-impossible-methane-edition

[3] Hannah Ritchie, Max Roser, and Pablo Rosado, “CO₂ and Greenhouse Gas Emissions,” Our World in Data, May 11, 2020, https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions

[4] GRAIN and IATP, “Emissions Impossible: How Big Meat and Dairy Are Heating up the Planet” (GRAIN and the Institute for Agriculture and Trade Policy, 2018), https://www.iatp.org/emissions-impossible

[5] IPES-Food, 2022. The politics of protein: examining claims about livestock, fish, ‘alternative proteins’ and sustainability. https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/PoliticsOfProtein.pdf  (2022).

[6] Harwatt, H. (2019) ‘Including animal to plant protein shifts in climate change mitigation policy: a proposed three-step strategy’, Climate Policy. Taylor & Francis, 19(5), pp. 533–541. doi: 10.1080/14693062.2018.1528965. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2018.1528965

[7] Tom Levitt, “Netherlands Announces €25bn Plan to Radically Reduce Livestock Numbers,” The Guardian, December 15, 2021, sec. Environment, https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/15/netherlands-announces-25bn-plan-to-radically-reduce-livestock-numbers

[8] Elena Sánchez Nicolás and Carolin Sprick, “Dismay over EU Plans to Keep Paying to Promote Meat,” EUobserver, May 29, 2022, https://euobserver.com/green-economy/155052

[9] Feedback, ‘Butchering the Planet: The Big-Name Financiers Bankrolling Livestock Corporations and Climate Change’ (London: Feedback, 2020), https://feedbackglobal.org/wp-content/uploads/2020/07/FeedbackReport-ButcheringPlanet-Jul20-HighRes.pdf

[10] European Commission, “Commission Publishes External Study on Future of EU Livestock,” European Commission, October 14, 2020, https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-publishes-external-study-future-eu-livestock-2020-10-14_en

[11] Greenpeace, “Feeding the Problem: The Dangerous Intensification of Animal Farming in Europe” (Greenpeace European Unit, February 2019), https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2019/02/83254ee1-190212-feeding-the-problem-dangerous-intensification-of-animal-farming-in-europe.pdf

[12] Ibid.

[13] Greenpeace European Unit, “One Third of EU’s Farming Ad Budget Promoted Meat and Dairy,” Greenpeace European Unit, April 8, 2021, https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/45553/one-third-of-eus-farming-ad-budget-promoted-meat-and-dairy

[14] Rosie Frost, “Europeans Eat Twice as Much Meat as the Global Average,” euronews, March 16, 2020, https://www.euronews.com/green/2020/03/16/europeans-eat-twice-as-much-meat-as-the-global-average

[15] IATP and Changing Markets Foundation, “Emissions Impossible: Methane Edition” (The Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) and the Changing Markets Foundation, November 15, 2022), https://www.iatp.org/emissions-impossible-methane-edition

[16] https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/11/greenhouse-gas-emissions-2-1-percent-higher-in-2021

What can you do next?

Rabobank opgeroepen te stoppen met leningen aan industriele vlees- en zuivelbedrijven om verergering klimaatcrisis te voorkomen

31st Jan 23 by Frank Mechielsen, directeur Feedback EU

Hoewel Big Livestock slecht is voor natuur, mens en dier, verstrekt Rabobank er miljarden aan financiële diensten aan.

Uit nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat Rabobank tussen 2015-21 miljarden dollars aan financiering heeft verstrekt aan 18 industriële veehouderijbedrijven met de grootste broeikasgasuitstoot, ondanks het feit dat zij zich hebben gecommitteerd aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, het Nederlandse Klimaatakkoord en de doelstellingen over duurzame landbouw en bossen.[i]

Een groep organisaties, waaronder Feedback EU, Feedback Global, World Animal Protection en BankTrack hebben de Rabobank opgeroepen dringend te stoppen met het financieren van grote veebedrijven. In een gezamenlijke brief aan de CEO van de bank benadrukt de groep dat het continueren van de financiering van grootschalige vlees en zuivel productie de reputatie en de activiteiten van de Rabobank zal schaden, inclusief het risico van inkomstenverlies en gestrande activa.

Uit het onderzoek blijkt dat de Rabobank tussen 2015 en 2021 uitgebreide financiële diensten heeft verleend aan vijf van ‘s werelds grootste industriële veehouderijbedrijven – JBS, Marfrig, Tyson Foods, Dairy Farmers of America en Fonterra, waaronder 1,941 miljard dollar aan bedrijfsleningen, het overnemen van 1,221 miljard dollar aan obligatieleningen en het verstrekken van doorlopende kredietfaciliteiten.  Deze ‘Big 5’ genereerden naar schatting 550,8 miljoen ton broeikasgassen (GWP100) in 2021[ii], samen bijna evenveel als de totale uitstoot van Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen.[iii]

De Rabobank verleende ook financiële diensten aan Royal Friesland Campina en Vion Food Group. In 2016 stootten deze twee bedrijven samen naar schatting 58 miljoen ton broeikasgassen uit[iv].

De vleesproductie is tussen 1961 en 2015 verviervoudigd.[v] Aangezien de wereldwijde vlees- en zuivelindustrie naar verwachting bijna de helft van het emissiebudget van 1,5°C zal opgebruiken tegen 2030 [vi], zal een transitie weg van de industriële veeteelt noodzakelijk zijn om verergering van de klimaatcrisis te voorkomen. Dit vereist dat banken en investeerders resoluut actie ondernemen om de financiële steun aan de sector de komende jaren af te bouwen.

In 2021 kondigde het vorige kabinet een plan van 25 miljard euro aan om de veestapel tegen 2030 met 30% te verminderen om aan de Europese natuurwetgeving te voldoen. In oktober 2022 werd een motie aangenomen die financiële instellingen verplicht kredietrisico’s als gevolg van gestrande activa te beheren, wat betekent dat zij verplicht zijn verliezen als gevolg van dit soort kredietrisico’s zelf te dragen. Als de Nederlandse regering de motie zou aannemen en specifiek beleid zou ontwikkelen, zou de Rabobank een aanzienlijk deel van haar kredietportefeuille moeten afschrijven. Dit onderstreept de aanzienlijke regelgevingsrisico’s die de Rabobank loopt door industriële veehouderijen te blijven financieren.

Frank Mechielsen, directeur van Feedback EU: “Industriële vleesbedrijven zoals JBS veroorzaken veel uitstoot en zijn verantwoordelijk voor ontbossing, mensenrechtenschendingen, pandemische risico’s en dierenmishandeling. Gericht op louter winst zullen deze bedrijven alleen maar steeds grotere hoeveelheden goedkoop vlees en zuivel produceren om de winsten van hun kernactiviteiten te behouden. Het is onaanvaardbaar dat financiële instellingen zoals de Rabobank de eindeloze uitbreiding van deze vervuilende industrie blijven faciliteren ten koste van het klimaat. Beleidsmakers moeten alle beschikbare instrumenten inzetten voor een rechtvaardige overgang naar een verminderde vlees- en zuivelproductie en -consumptie, waaronder openbare aanbestedingen, het ombuigen van subsidies en het reguleren van industriële veehouderijbedrijven en hun financiers”

Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection: “Dat de mondiale vee-industrie massaal dierenleed veroorzaakt, kostbare natuur verwoest en een grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde weet Rabobank al heel lang. De bank heeft bovendien een grote historische verantwoordelijkheid. Tot dusverre laten de stappen die de bank zet veel te wensen over, terwijl de urgentie met de dag toeneemt. Als het Rabobank ernst is te streven naar een duurzaam voedselsysteem, past het niet te blijven investeren in bedrijven zoals JBS die de benodigde transitie tegenhouden.”

Professor Hans Pörtner, wetenschapper en medevoorzitter van de Intergovernmental Panel on Climate Change sprak vorig jaar het Europese Parlement toe en zei: “Zonder het verminderen van vlees consumptie en de bijbehorende intensieve landbouw/voedselsystemen kunnen we de opwarming van de aarde niet beperken tot 1,5 graad. Dat is heel duidelijk.”[vii]

Foot notes

[i] Rabobank, ´Our Road to Paris Report´, November 17, 2022 2022https://www.rabobank.com/en/press/search/2022/20221117-rabobank-presenteert-klimaatrapport.html

[ii] IATP and Changing Markets Foundation, “Emissions Impossible: Methane Edition” (The Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) and the Changing Markets Foundation, November 15, 2022), https://www.iatp.org/emissions-impossible-methane-edition.

[iii] Hannah Ritchie, Max Roser, and Pablo Rosado, “CO₂ and Greenhouse Gas Emissions,” Our World in Data, May 11, 2020, https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions.

[iv] GRAIN and IATP, “Emissions Impossible: How Big Meat and Dairy Are Heating up the Planet” (GRAIN and the Institute for Agriculture and Trade Policy, 2018), https://www.iatp.org/emissions-impossible.

[v] IPES-Food, 2022. The politics of protein: examining claims about livestock, fish, ‘alternative proteins’ and sustainability. https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/PoliticsOfProtein.pdf (2022).

[vi] Harwatt, H. (2019) ‘Including animal to plant protein shifts in climate change mitigation policy: a proposed three-step strategy’, Climate Policy. Taylor & Francis, 19(5), pp. 533–541. doi: 10.1080/14693062.2018.1528965. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2018.1528965

[vii] Elena Sánchez Nicolás and Carolin Sprick, “Dismay over EU Plans to Keep Paying to Promote Meat,” EUobserver, May 29, 2022, https://euobserver.com/green-economy/155052.

What can you do next?
Roekeloze Rabo

We voeren de druk op bij Rabobank! Wil je weten hoe?

Kijk op onze campagne pagina!

7 x géén zalm op het kerstmenu

20th Dec 22 by Anneke Boersma - Campagnevoerder Eten & Klimaat

Net als dat er eindeloos veel recepten met vis zijn lijken de gevolgen van gekweekte vis ook eindeloos. Wie betaalt de echte prijs voor vis?

Nog druk bezig met recepten zoeken of zijn de kerstboodschappen al besteld? Grote kans dat je geïnspireerd bent geraakt door de tijdschriften van supermarkten, de feestelijke menu’s van restaurants en de zoekresultaten “zalige zalm voor kerst” en “7x zalm op het kerstmenu”. Een toastje tijdens de borrel, een gevulde tortilla als voorgerecht of zalm uit de oven om iedereen te verrassen met je kookkunsten?

De mogelijkheden zijn eindeloos, maar dat lijkt ook te gelden voor de gevolgen van het produceren van zalm. Het klinkt altijd zo gezond en duurzaam, maar dat is het vaak niet. In plaats van 7 recepten delen wij 7 inzichten die Feedback Global opdeed tijdens hun onderzoek naar gekweekte vis en ons bezoek aan Senegal waar we spraken met onze partners over de visvoerindustrie aan de westkust van Afrika. Wil je meer dan alleen deze zeven punten? Lees onze terugblik op ons bezoek in het Engels.

 1. Om gekweekte vis zoals zalm en zeebaars te voeren wordt wilde vis gevangen en omgezet in vismeel-en olie.
 2. Elk jaar wordt bijna een vijfde van alle vangst in de wereld gebruikt om vismeel en olie van te maken, waarvan het grootste deel wordt gebruikt voor de productie van voer voor de aquacultuurindustrie – tegenwoordig de snelst groeiende voedselproductiesector ter wereld.
 3. Vandaag de dag wordt er meer dan een half miljoen ton kleine pelagische (= uit de open zee) vis gevangen om niet mensen, maar gekweekte vis te voeren. Diezelfde vangst zou meer dan 33 miljoen mensen kunnen voeden en is de belangrijkste bron van inkomsten voor duizenden vissers en vrouwelijke handelaren en verwerkers in de hele regio van West-Afrika.
 4. Om te voldoen aan de vraag van de sector naar wilde vis heeft de vismeel- en olie-industrie zich uitgebreid naar West-Afrika. Met name in Mauritanië, Senegal en Gambia is het aantal fabrieken in de regio het afgelopen decennium gestegen van 5 naar 49.
 5. Deze fabrieken doen nu mee in de concurrentie voor vis, wat ervoor zorgt dat er minder vis beschikbaar en betaalbaar is voor de plaatselijke bevolking. Volgens de FAO is de impact van de vismeel- en visolie-industrie op de voedselzekerheid en de voeding in Senegal, waar bijna de helft van de eiwitten uit vis komt, aanzienlijk. In andere woorden: de voedselzekerheid in Senegal is verslechterd omdat vis wordt opgekocht door fabrieken.
 6. Alsof dat nog niet erg genoeg is zorgen deze fabrieken ook voor vervuiling. Tijdens ons bezoek aan Senegal was het overduidelijk dat afval van de vismeelfabriek wordt gedumpt, en het meer en daarmee de watervoorziening van het dorp vervuilt. Deze vervuiling vormde de basis van een juridische actie tegen de fabriek, maar de rechtszaak werd afgewezen omdat getwijfeld werd aan het bewijs of de vervuiling wel door de fabriek werd veroorzaakt.
 7. Terwijl daar problemen ontstaan, wordt er in Europa vooral geld verdiend. Het grootste deel van het vismeel gaat naar China, maar Europa is de grootste importeur van visolie. Daarnaast zijn een paar van de grootste kweekvisproducenten ter wereld in Europa.

Dit lees je niet op de verpakkingen in de supermarkt en wordt je al helemaal niet verteld door de ober. Dat moet anders.

Sinds 2018 heeft Feedback Global onderzoek gedaan en bewijs verzameld over de schadelijke socio-ecologische gevolgen van gekweekte vis en de productie van vismeel en olie. Het streven naar (voedsel)rechtvaardigheid is de reden geweest om campagne te voeren op dit onderwerp, tot nu toe vooral in Europa. In samenwerking met partners uit Groot-Brittannië en West-Afrika zullen we het werk van Feedback Global de aankomende drie jaar gebruiken voor onze viscampagne “Notre Poisson” om zo veranderingen in wetgeving en beleid te bewerkstelligen. We hopen politici en beleidsmakers te beïnvloeden en mensen vertellen over de gevolgen van gekweekte vis in West-Afrikaanse gemeenschappen en landen.

En jij? Heb jij nog tijd om kritisch te zijn op het boodschappenlijstje of is de koelkast al gevuld? Wie weet kunnen deze zeven inzichten helpen om het gesprek te starten of probeer eens een vegetarische kerst zonder vlees of vis. Mocht je toch vis op tafel wilt zetten, kies dan lokale vis en schelpdieren zoals mosselen, oesters, Noordzeekrab, haring, makreel of wijting of bijvangstvis zoals grauwe poon of schar!

 

Credits of featured image: Mustapha Manneh, West African editor, China Dialogue

What can you do next?
Local fish, still available for the local communities.

OUR SURVIVAL DEPENDS ON THE OCEANS

20th Dec 22 by Lia Aodha, Fisheries Project Manager & Frank Mechielsen, Executive Director Feedback EU

This is about our fish. This is about African fish.

Often presented as a sustainable alternative, Feedback has shown over the past years that farmed fish production is based on a highly unsustainable mode of production, including, but not limited to, its reliance on wild fish as feed. To satisfy the rapidly growing sector’s ongoing demand for wild ‘feed’ fish, these are increasingly sourced from food-insecure West Africa, where stocks are already under pressure following decades of overfishing of the region’s waters by foreign vessels. Recently, Feedback travelled to Dakar to discuss this issue with grassroots organisations representing coastal communities affected, and to kick off our newest fish campaign, Notre Poisson (Our Fish) – a collaborative three-year campaign focusing on the fishmeal and oil industry in the region and its links to Europe.

Widely presented as a healthy, climate-friendly protein alternative to meat, a way to protect fish stocks and ‘solve world hunger’, most consumers are unaware that lots of the farmed fish we eat are fed wild fish in the form of fishmeal and oil.

Each year almost a fifth of the world’s marine catch is reduced to fishmeal and oil, the majority of which is used to produce feed for the aquaculture industry – today, the world’s fastest-growing food production sector.

To satisfy the sector’s demand for wild fish, the fishmeal and oil industry has expanded into West Africa. Focusing on Mauritania, Senegal and the Gambia, the number of factories in the region has boomed from 5 to 49 in the past decade.

Today, over half a million tonnes of small pelagic fish, enough to feed over 33 million people, are instead caught, reduced, and exported—from a region dependent on fish as a vital source of affordable protein and micronutrients—to feed farmed fish and livestock elsewhere.These same small pelagic fish are the main source of income for thousands of fishermen and female traders and processors across the region.

While most of the fishmeal goes to China, Europe—home to several of the world’s largest aquafeed companies: Cargill Aqua Nutrition/EWOS, Skretting, Mowi and BioMar (all of which are involved in the trade of fishmeal and oil trade from West Africa)—is the largest importer of fish oil from the region.

Home also to some of the largest farmed fish producers in the world, well-known European retailers are sourcing from companies with supply chain links to these four aquafeed companies. More directly, European firms have invested in factories in West Africa.

Since 2018, Feedback has established a robust body of evidence on the damaging socio-ecological impacts of feed production for the fish farming sector and campaigned to reform aquaculture, so it delivers the greatest nutritional value for the least environmental impact, does not contribute to destructive fishing, deplete fish stocks, or worsen global food injustice.

To date, this work has largely focused on Europe. Our newest fish campaign, Notre Poisson (Our Fish), now combines this work with a collaborative three-year project comprising partners in Britain, the EU, and West Africa.

Our collective goal is to secure legislative and policy change via a three-year programme of coordinated research, investigation, and advocacy designed to influence politicians and policymakers and equip civil society and consumers with the knowledge and tools to demand policies and actions that protect ecosystems and support food sovereignty of West African communities and nations.

They steal our fish and jobs

At the end of November, we organised a three-day project kick-off meeting with our partners in Dakar, Senegal. Also in attend

ance, were representatives of several grassroots organisations from Senegal, Mauritania, and the Gambia, who provided first-hand testimony of the devastating impacts of the fishmeal and oil industry on local communities across the region.

According to a report published by the FAO earlier this year, the rapid expansion of the industry in the region has had negative impacts on fish stocks and fishing livelihoods. The social benefits of the industry to the region have been limited and have been “accompanied by threats to livelihoods, employment, food security and nutrition, and the health and well-being of local communities.”

Reflecting this, “they steal our fish and jobs” was a common theme over the course of our discussions together. The devastating impacts of the diversion of catches from human consumption to the production of fishmeal and oil for export on the availability and affordability of fish were particularly salient. The implications for women fish processors and traders are especially acute.

Stressing the severity of the problem, Diaba Diop, president of Réseau des Femmes de la Pêche Artisanale du Sénégal (REFEPAS), an organisation that represents women fish processors and traders, warned “our survival depends on our oceans”.

Undelivered promises from factories, in terms of jobs, and direct environmental and health impacts, in terms of environmental pollution, smells, and consequent impacts on tourism were also highlighted by participants from across the region. Drawing on his own experiences in the Gambia, Biochemist Ahmed Manjang (CETAG) highlighted just how serious these were.

Adding to these, participants shared stories of the historical, as well as the ongoing, decimation of fish stocks off the West African coast, more generally, by foreign fishing interests and the knock-on implications of this in terms of illegal migration from the region.

In Kayar, Maty Ndaw, a woman fish processor and member of the Taxawu Kayar Collective—who this autumn, began historic legal proceedings against the fishmeal factory located on the edge of their town—shared, “we see our children migrating and dying in the oceans”. Located in the Thiès region, 36 miles northeast of Dakar, artisanal fishing is the main economic activity in Kayar, employing and feeding the population of roughly 18,000 people. The Collective represents a cross-section of the community, most of whom are engaged in fishing or fish one way or another.

We had travelled to the fishing village to hear about the Collective’s more than a decade long struggle against the factory there. Originally owned by Spanish company Barna, the factory was sold this summer to Senegalese owned Touba Protéine Marine.

While there, a street in from the white sand beach full of colourful pirogues, we witnessed near-empty processing facilities. Once worked by over three hundred women fish processors, today, these traditional facilities are used by less than fifty. Another street in, modernised processing facilities are unused. Without fish, the facilities lie idle.

Direct competition with the fishmeal factory for fish, alongside declining catches, means processors have been priced out of the market, with knock-on implications in terms of availability of fish for the local population. According to the FAO, the impact of the fishmeal and oil industry on food security and nutrition in Senegal, where almost half of the country’s protein comes from fish, is considerable.

Across the road from the fishmeal factory, at the lake on the edge of Kayar, clear evidence was visible of the waste dumped by the fishmeal factory. This lake connects to the town’s water supply. Its pollution forms the basis of the Collective’s legal action against the factory.

An ongoing trajectory of stolen resources

Controlled by foreign investors and reliant on catches from already precarious stocks, that the fishmeal and oil industry in the region is threatening fish stocks, food security and livelihoods in West Africa is by now well documented. The lived realities of those from around the coasts are testament to these impacts.

The Kayar case was dismissed by the judge in November on account of there being reasonable doubt that the factory was the cause of the water pollution. The appetite of local, national, and cross-national communities and organisations, however, to unite and work together to tackle this industry is strong.

The problem is also clearly recognised by communities as part of an ongoing trajectory of stolen resources from the African continent.

Implemented together with West African partners RAMPAO, Greenpeace Africa, ADEPA, CAOPA, SRFC, PRCM, alongside DeSmog and Lancaster Universities, in close collaboration with grassroots organisations representing coastal communities across the region, we want to force change

Credit to Mustapha Manneh, West African editor, China Dialogue.

in this industry, and those related to it, by turning this issue into one of key concern for a broad group of civil society actors to campaign jointly in West Africa and in Europe.

Ultimately, we want to see better regulation of the industry in the region, and an end to the use of fish fit for human consumption by the industry. As part of this, we will work to increase pressure on companies involved in or related to this sector to hold aquafeed companies who source from West Africa, and aquaculture companies who source from these, accountable for their sustainability promises.

During our discussions in Dakar, Mansour Brahim Boidaha, president of ONG Zakia, an organisation working on this issue in Mauritania, where the boom in this industry has been especially concentrated, pointed out that people from Europe should know that the fish from West Africa is processed to fishmeal and oil, with little benefit to the region’s population.

Summing up the nature of the problem, representing Senegalese small-scale fishermen, Abdou Karim Sall, president of Plateforme des Acteurs de la Peche Artisanales du Sénégal (PAPAs), highlighted the problem wasn’t one just relating to fishmeal, but of their being, their identity. This is about our fish, he said. This is about African fish.

What can you do next?

The results of our EU food waste survey are out!

21st Nov 22 by Martin Bowman

Feedback EU and EEB have collaborated to find out EU member states' views on legally binding targets on reducing food waste with 50%.

A scandalous 140.6 million tonnes* of food is wasted in the EU every year – more food than the EU imports, according to Feedback EU’s recent report No Time To Waste. Food waste costs EU businesses and households an estimated €143bn a year, and causes at least 6% of the EU’s total greenhouse gas emissions. Yet left to voluntary measures, EU progress to reduce food waste has been slow.

Now, the EU faces a historic opportunity. The European Commission will soon release proposals for legally binding EU targets to reduce food waste – a historic move. However, everything is still at stake: targets may be set too low, large portions of the supply chain like farms and processing might be excluded, and some member states are trying to scrap legally binding targets completely.

Luckily, a movement is building around Europe for ambitious action on food waste. Over 40 organisations ranging from NGOs to businesses and research institutions have signed a joint-statement calling on the EU to set legally binding targets to reduce food waste by 50% from farm to fork by 2030. But it will be vital to get policymakers from across Europe backing the fight for regulation to end food waste too. That’s why Feedback EU and European Environmental Bureau have collaborated to create a short survey asking EU member states for their views on EU legally binding food waste targets.

Map of EU member state positions

How supportive are the EU member states of legally binding targets to halve EU food waste from farm to fork by 2030?

Click here to see the full league table

Our methodology

We targeted the Ministries for the Environment and Agriculture for each country, via email. We sent all EU member states 3 key questions about their stance on potential legally binding EU food waste targets, by email. Their responses were scored according to the following system:

 • Yes (+1 point)
 • Unsure/neutral (0 points)
 • No (-1 point)

These scores are combined to create an overall score for each country ranging from -3 to +3.

Countries who failed to respond to our survey by the deadline were given the lowest possible total score of -4 points.

What now?

The support of these Ministries will be essential to getting ambitious targets voted through, through member state representatives to the European Council. If you would like to raise pressure on your country’s government to back ambitious EU food waste targets, please contact martin@feedbackglobal.org for more info and support. If you’re an EU-based organisation who’d like to support our joint-statement, please sign up here.

* Please note that this figure has been slightly updated since the publishing of the ‘No Time To Waste’ report, in line with the new EU food waste figures published to Eurostat in October 2022

What can you do next?
Find out more about our work on food waste in the EU

The EU must halve its food waste by 2030 to tackle climate crisis and improve food security, but right now the EU is wasting more food than it imports.

click here

Divest, Defund and Regulate

17th Nov 22 by Anneke Boersma

What's the role of government, banks and shareholders in phasing down industrial factory farming?

Here I am, sipping my tea behind my laptop, thousands of kilometres away from Egypt. I’m dialling in to the COP27 webinar organised by our sister organisation, Feedback Global, which aims to explore the possibilities of holding the incredibly polluting meat and dairy industry accountable for what they’re doing.

The session begins by outlining the devastating impact that Big Livestock is having on our planet: driving global heating, deforestation, polluting water and air from the use of pesticides and manure for feed, and posing health risks from the consumption of animal-based products.

It’s clear: industrial agriculture simply cannot co-exist with a safe, healthy, and thriving planet.

Yet development banks — institutions who have “to combat poverty and promote economic growth in their region” — have been propping up these dirty companies by giving them 5 billion dollars in the last decade alone. Between 2015 and 2020, global meat and dairy companies received over 478 billion dollars in backing by over 2,500 investment firms, banks, and pension funds headquartered around the globe. This is precisely the opposite of what we need to transition towards a sustainable food system. Governments, investors, and banks need to step up to the plate and take action to hinder industrial factory farming.

Governments, start regulating!

With 1,5 degrees warming coming closer and closer, time is running out for small-scale, incremental changes like changing individual consumption habits. Pushing responsibility onto consumers has been a tactic used by fossil fuels companies for years to divert attention away from their own polluting activities and delay taking responsibility. To bring about the rapid, widespread change that we urgently need, governments do not have to tell people what (not) to eat. Instead, they can direct their attention to the food environment itself. They are already shaping our food environments by their policies and subsidies; it’s now time for their efforts to be in favour of people instead of profit. Dietary guidelines, public food procurement, or banning advertisement of animal-based proteins in the public space, like the city of Haarlem in the Netherlands did, are a good place to start.

Banks, start defunding!

The world of technology and digital banking mean that most of us now pay by card and have money in separate savings accounts. But have you ever considered what your savings are being used for while you are not using them? Guess what – there is a chance that your money is being used by banks and other companies to prop up meat and dairy companies. In the Netherlands for example, the Rabobank and the ING Group have a large stake in supporting industrial factory farming.

As with investors, funding comes with risks, especially as these companies are dependent on a stable environment, such as soil health and temperatures. The climate crisis affects the stability of every part of society, including the financial sectors. Keeping in mind that we are heading towards a climate catastrophe, banks must stop funding destructive industries and start investing in future-proof companies striving to create a regenerative and healthy food system.

Investors, start divesting!

Can you imagine chatting to the CEO of a Big Meat and Dairy company and coming to a mutual agreement over the commitments and actions that need to be taken to protect people and the planet? Me neither. Unfortunately, any meaningful engagement with this sector has so far been futile; the main reason being that their core business is a polluting industry whose primary motive is profit. They face losses and stranded assets if livestock production is reduced, so they will do anything to avoid this. This is made clear by their lack of targets to reduce production and inaction surrounding reducing livestock numbers. They also lobby against policies that would hinder or impede meat and dairy production and consumption, whilst actively promoting misinformation that distracts or downplays the negative impacts of meat and dairy. Many big livestock companies are “closely held” (i.e. the majority of shares are owned by few individuals), so the minority shareholders, even collectively, have limited influence over what’s happening in the company. Pick your battles: save engagement for retailers and caterers who can switch procurement practices to less meat and dairy without risk to their core business.

Has reading this made you feel a bit hopeless? Let’s learn from the fossil fuel divestment. Over 1,485 institutions globally representing over 39.2 trillion dollar in assets have already committed to going fossil free. Let’s remain hopeful and make that happen in the animal factory farming too!

What can you do next?
Watch the webinar

The webinar organised by Feedback Global and Sinergia Animal has been recorded and can be viewed on YouTube. Find out why we are working on this topic and learn more about what you can do.

Click here

Van woorden naar daden

16th Nov 22 by Anneke Boersma

Albert Heijn heeft afgelopen week toegezegd de uitstoot in de keten met 45% te verminderen in 2030. Hoe gaan ze dit doen?

Afgelopen jaar heeft Albert Heijn, als onderdeel van Ahold Delhaize, een ambitie opgesteld om 15% van de uitstoot in de keten te verminderen in vergelijking met 2018. Dat is te weinig om ook maar in de buurt te komen van een maximale verwarming van onze aarde met 1,5 graad Celsius. Gelukkig realiseerde de supermarkt zich dat ook, daarom hebben zij dinsdag, 15 november, hun ambitie bijgesteld. Zij hopen nu de uitstoot in de keten te verminderen met 45%.

In de Klimaat & Vlees Supermarkt Scorecard die afgelopen oktober werd gepubliceerd worden de volle punten toegekend aan supermarkten als zij een ambitie hebben om 50% van hun scope-3 uitstoot verminderd te hebben in 2030, in vergelijking met 2020 of eerder. 45% is niet gelijk aan 50%, maar het is stukken beter dan 15%. De vraag is alleen hoe ze dat gaan doen. Ze doen een paar voorstellen:

Ze zetten in op verduurzaming van het veevoer, circulair en ontbossingsvrij. Omdat veevoer inderdaad een groot aandeel heeft in de problematiek van de industriële veehouderij is het goed om hier op in te zetten. Waar echter niet op ingegaan wordt is het aantal koeien, varkens en kippen. Minder dieren vragen om minder voer, en dat land wat dan niet gebruikt wordt voor voer kan dan gebruikt worden voor natuur of het verbouwen van eten direct voor mensen bestemd.

“Albert Heijn helpt daarom klanten met de beweging om 60% van de geconsumeerde eiwitten uit plantaardige bronnen te halen vanaf 2030. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een breed vega(n) en plantaardig assortiment, de klant bewust te maken van de positieve impact van minder vlees, inspiratie te geven voor vega(n) recepten, de online vega-swap en een betaalbaar assortiment van vega(n) Prijsfavorieten. En ook is het vleesvervangers assortiment al verdubbeld naar ruim 300 producten” – Albert Heijn

De eiwittransitie speelt een belangrijke rol in de transformatie van ons voedselsysteem en het verminderen van onze klimaatuitstoot. Echter, meer plantaardig eten betekent helaas nog niet minder dierlijk eten. Welke maatregelen zet Albert Heijn in om klanten niet alleen meer vega burgers te laten eten, maar ook om hamburgers te laten liggen? Onze Klimaat & Vlees Supermarkt Scorecard laat zien dat supermarkten veel kunnen doen in de voedselomgeving om dit voor elkaar te krijgen. Als ze echt willen inzetten op minder uitstoot kan folders zonder vleesaanbiedingen enorm helpen.

Albert Heijn heeft ook de doelstelling om 50% minder te verspillen in 2030, om zo bij te dragen aan het verminderen van de CO2-voetafdruk. Voedselverspilling is verantwoordelijk voor ruim een derde van de uitstoot binnen het voedselsysteem. Het is onduidelijk of deze doelstelling ook voor de keten geldt. Een groot gedeelte van eten wordt namelijk verspild vóór het in de supermarkt komt, omdat supermarkten het niet willen verkopen. De typische voorbeelden zijn natuurlijk kromme komkommers en kleine paprika’s, maar ook wanneer een vogelgriep door het land gaat en kippen worden geruimd is dat zonde. Nog een voorbeeld? Soms eten klanten ineens minder wortelen dan gedacht. Supermarkten reageren hierop door de boer te vertellen dat ze toch die kilo’s aan wortelen niet in de winkels willen hebben. Na de zoveelste worteltjestaart heeft de boer er ook wel genoeg van.

We juichen toe dat Albert Heijn verder komt in de Minder Vlees Race, maar scoren doen ze echt wanneer het niet alleen woorden maar ook daden zijn.

What can you do next?
De Minder Vlees Race

Albert Heijn scoort net geen 6 in onze Klimaat & Vlees Scorecard. Wil je weten wat zij meer kunnen doen voor het klimaat en punten kunnen scoren?

Lees het rapport hier!

JOINT STATEMENT BY IATP, FEEDBACK AND DESMOG ON JBS’ RESPONSE TO OUR RESEARCH PUBLISHED IN APRIL 2022 ON ITS GHG EMISSIONS

1st Nov 22 by Anneke Boersma

Our research highlights the pressing need for regulators to require full, independently verified disclosure of emissions.

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Nederlanders eten weer wat meer vlees

13th Oct 22 by Martine Kamsma

Nederlanders eten dit jaar weer meer vlees, volgens Wakker Dier en Feedback EU moeten supermarkten meer doen om dit te verminderen.

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Supermarkten profiteren van de verkoop van vlees en zuivel ten koste van het klimaat

11th Oct 22 by Frank Mechielsen - Directeur Feedback EU

Veel supermarkten zijn nog niet transparant over hun uitstoot en nemen de verkoop van minder vlees en zuivel niet mee in klimaatplannen.

Als onderdeel van een Europese campagne, waarin wordt gevraagd om de helft minder vlees en zuivel te verkopen, heeft organisatie Feedback EU een ranking gemaakt op basis van de klimaatvoetafdruk. De Klimaat en Vlees Scorecard, zoals de ranking wordt genoemd, is gebaseerd op een onderzoek in het afgelopen halfjaar, gericht op 34 indicatoren over transparantie, ambitie en actie in relatie tot klimaat en de vlees- en zuivelverkoop. Het onderzoek richtte zich op Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Plus en Dirk, die samen bijna 90% marktaandeel hebben. Minder vlees consumeren en produceren is een van de meest effectieve manieren om de klimaatvoetafdruk te verminderen en te voldoen aan de Nederlandse en Europese doelen om 55% minder broeikasgas uit te stoten in 2030.

Frank Mechielsen, directeur van Feedback EU zegt:

“Supermarkten profiteren van de verkoop van producten die ontbossing stimuleren en de klimaatcrisis verergeren. Ongeveer een kwart van hun omzet komt uit de verkoop van vlees- en zuivelproducten, terwijl die producten ruim een derde van hun totale uitstoot veroorzaken. Het is hoog tijd dat supermarkten hun klimaatverantwoordelijkheid oppakken en minder vlees en zuivel gaan verkopen.”

De Klimaat en Vlees Supermarkt Scorecard zet telkens twee supermarkten tegenover elkaar. Zo worden de twee grootste supermarkten, Albert Heijn en Jumbo, met elkaar vergelijken, Plus en Dirk vanwege hun gezamenlijke leverancier Superunie, en de twee internationale discounters Lidl en Aldi.  De meeste supermarkten scoren nog geen voldoende. Slechts één supermarkt, Albert Heijn, scoort net voldoende met een 5,9. Zij zijn transparant over de klimaatuitstoot veroorzaakt door vlees en zuivel, maar doen dit alleen voor moederbedrijf Ahold Delhaize en niet specifiek voor Nederland. Lidl staat op de tweede plek met een 3,8. Lidl rapporteert als enige de totale broeikasgasuitstoot voor Nederland, maar heeft nog geen specifieke doelstellingen opgenomen om de uitstoot in de productie te verminderen. De andere vier supermarkten scoren zeer laag, tussen de 1,8 en 2,1. Met name  Jumbo als een na grootste supermarkt van Nederland, stelt teleur met een 2,1. Jumbo’s jaarlijkse omzet is tenslotte 6 keer zo groot als Dirk, 4 keer zo hoog als Aldi en 2 keer zo hoog als Plus. Alle supermarkten scoren laag op actie en doen te weinig om te klanten te ondersteunen om minder en beter vlees- en zuivel te kopen.

Opvallende bevindingen uit het rapport zijn:

 • drie van de zes supermarkten rapporteren hun totale uitstoot, terwijl de andere helft niet of alleen op bedrijfsvoering rapporteert. Alle supermarkten geven in verhouding te veel aandacht aan klimaat neutrale bedrijfsvoering, wat maar aan een klein deel van hun uitstoot bijdraagt, minder dan 5%.
 • alle zes supermarkten stimuleren de verkoop van vlees met vleesreclame en aanbiedingen, waardoor het principe van vraag en aanbod niet langer geldt: supermarkten wakkeren het kopen van vlees juist aan.
 • binnen het gehele vleesassortiment is minder dan 10% biologisch geproduceerd. Geen enkele supermarkt heeft de ambitie om het aanbod substantieel uit te breiden en boeren grootschalig te ondersteunen in de transitie naar biologische productie. Het kleine aanbod en de schaarse promotie maakt het voor klanten moeilijk om een duurzamere keuze te maken.
 • ondanks de toezegging van de voormalige minister van Landbouw Staghouwer om te streven naar minder vleesconsumptie in 2030, heeft Albert Heijn als enige supermarkt een ambitieuze doelstelling om de verhouding van dierlijke/plantaardige eiwitten van de huidige 70/30 naar 40/60 te veranderen in 2030, maar meer actie in de winkels en in de reclame is nodig om dit waar te maken.

Aankomende zondag is het Wereld Voedsel Dag, een dag waarop FAO en andere organisaties aandacht geven aan voedsel(on)zekerheid in de wereld. Dit jaar staan wereldwijde problemen zoals hoge prijzen en klimaatverandering centraal. Vlees is in de afgelopen maanden duurder geworden in vergelijking met plantaardig eten, omdat er voor de productie van vlees meer grondstoffen zoals soja, mais en tarwe nodig zijn, die in prijs zijn gestegen. Het heeft duidelijk gemaakt dat kostbare voedselbronnen worden gebruikt als veevoer, terwijl met hetzelfde volume meer mensen gevoed kunnen voeden dan het lapje vlees wat eruit voortkomt. Supermarkten kunnen daarom niet alleen klimaatverandering tegengaan door het verkopen van minder vlees en zuivel, maar ook bijdragen aan meer voedselzekerheid wereldwijd.

Voor de meeste mensen zijn supermarkten het belangrijkste verkooppunt voor de dagelijkse boodschappen, waarbij hun keuze vooral bepaald wordt door hun portemonnee, zeker in deze tijden van hoge inflatie en stijgende voedselprijzen. Supermarkten bepalen echter wat er in de schappen ligt, waar reclame voor wordt gemaakt, en waar ze de meeste winst op willen maken. Supermarkten moeten hun macht in de voedselketen inzetten om hun klimaatuitstoot te verminderen.

Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid:

“Een transitie naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem is noodzakelijk en urgent. Dat is onder meer een transitie naar een grotendeels op plantaardig voedsel gebaseerd voedingspatroon. Dat houdt in dat productie, transport en consumptie sterk moeten veranderen. Een voedselomgeving waarin de gezonde en duurzame keuze voor de consument de makkelijkste keuze is hoort daarbij. Feedback draagt daaraan bij.”

Natasha Kooiman, kwartiermaker van de Transitie Coalitie Voedsel, organiseert deze week het Plant de Future diner om de transitie naar minder vlees en meer plantaardig aan verschillende tafels met belangrijke stakeholders te bespreken:

“Supermarkten spelen een belangrijke rol in deze transitie en bepalen een groot deel van de voedselomgeving. Om plantaardig het nieuwe normaal te laten worden is het noodzakelijk dat dit al zichtbaar is in de schappen met minimaal de 50/50 dierlijk/plantaardige eiwitverhouding zoals de overheid nastreeft en passend bij de nationale en Europese klimaatplannen.”

Begin 2023 zal de Klimaat en Vlees Supermarkt Scorecard in Frankrijk en Denemarken worden gepubliceerd door respectievelijk Climate Action Network en Dansk Vegetarisk Forening, en na de zomer zal in het Verenigd Koninkrijk de derde scorecard worden gelanceerd door Feedback Global.

What can you do next?
NODIG JIJ JUMBO UIT VOOR DE INHAALRACE?

Jumbo als een na grootste supermarkt kan veel meer doen om de klimaatuitstoot te verminderen. Alleen dan kunnen ze beter presenteren in de Minder Vlees Race. De tijd raakt op!

Klik hier om Jumbo te mailen

EU wastes more food than it imports

20th Sep 22 by European Environmental Bureau & Feedback EU

The European Commission faces pressure to set legally binding targets to tackle food waste scandal

In 2021, the EU imported almost 138 million tonnes of agricultural products, costing €150 billion. At the same time, the report ‘No Time to Waste’, based on the most up-to-date sources, estimates that the EU wastes 153.5 million tonnes of food each year. This figure is nearly double previous estimates, due to better availability of data on food wasted on farms. Official EU figures still exclude most on-farm food waste from EU member state measurement and reporting. Food waste costs EU businesses and households an estimated €143 billion a year and causes at least 6% of the EU’s total greenhouse gas emissions. An estimated 20% of EU food production is currently wasted. Halving EU food waste by 2030 could save 4.7 million hectares of agricultural land.

“At a time of high food prices and a cost-of-living crisis, it’s a scandal that the EU is potentially throwing away more food than it’s importing. The EU now has a massive opportunity to set legally binding targets to halve its food waste from farm to fork by 2030 to tackle climate change and improve food security. Setting targets lower than 50% would be planning to fail to meet Sustainable Development Goal 12.3. It’s critical that targets include waste on farms and from processing and food service businesses – if the EU limits targets to covering only retail and consumer food waste, our report finds that between 48-76% of total EU food waste would be excluded, which would leave most businesses causing food waste in supply chains unaccountable for food waste reduction.” says Frank Mechielsen, Director Feedback EU

Piort Barczak, Senior Policy Officer at European Environmental Bureau said:“All EU countries had committed to halve food waste within the United Nations’ Sustainable Development Goals. However, almost ten years later, they have not achieved much, and our economies still generate incredibly high amounts of food waste. The EU must urgently include measures in the EU Waste Directives to cut food waste along the whole supply chain – including production processing and food services.”

In light of this food waste scandal, an international movement of 43 organisations from 20 EU countries issued today a joint statement calling on the EU to introduce legally binding targets for member states to cut EU food waste from farm to fork by 50% by 2030, within scope of current reporting, and review extending reporting to cover all on-farm food waste. Besides us, NGOs like the European Environmental Bureau and Zero Waste Europe, food waste businesses Too Good to Go and OLIO, and members of the EU Platform on Food Losses and Food Waste – the EU’s official advisory body on food waste – signed the statement.

“The European Commission has committed to halving food waste by 2030. However, it is not enough to set ambitious goals without ensuring their achievement with concrete legislative proposals, which need to be drafted by the European Commission in the upcoming months. In its resolution on the Farm to Fork strategy, the European Parliament made it clear that levers such as revising the best-before date must be approached in an ambitious manner. We furthermore need binding targets at every stage of the supply chain to achieve the necessary food waste reduction.”  says Martin Häusling, Member of European Parliament and agricultural policy spokesman for the Greens/European Free Alliance (EFA) group

The Commission is due to make a proposal for legally binding food waste targets for EU member states later this year, with formal adoption by 2023. Negotiations with the European Parliament and Council will then decide on the ultimate targets. If adopted, this will be the first legislation of its type in the world.

What can you do next?
WHY THE EU NEEDS TO ADOPT AMBITIOUS LEGALLY BINDING FOOD WASTE REDUCTION TARGETS

Reducing food loss and waste is one of the most important actions we can take to fight the climate crisis and improve the resilience of our food system. We urge the European Commission to set a legally binding target of a 50%, farm-to-fork reduction in food waste by 2030 and recommend that policymakers, organisations, and individuals join us in calling for these targets to be adopted.

Read the report

EU verspilt meer voedsel dan het importeert

20th Sep 22 by Frank Mechielsen, Directeur Feedback EU

Bindende regelgeving zal zorgen voor minder verspilling en kan de voedselprijzen verlagen

De troonrede rept vandaag over de hoge voedselprijzen en  een toename van gezinnen die in armoede zijn geraakt, volgens het Nibud al 1 op 3. Er kloppen steeds meer mensen aan bij de voedselbanken, terwijl nog steeds teveel voedsel verspild, met name op boerderijen, door de oneerlijke handelspraktijken van de afnemers. Het is een schandaal dat de EU meer voedsel weggooit dan het importeert. Nu is er een enorme kans om wettelijk bindende doelen vast te stellen om de voedselverspilling van boer tot bord tegen 2030 te halveren om klimaatverandering aan te pakken en de voedselzekerheid te verbeteren.

Het rapport van Feedback EU and EEB  ‘No Time to Waste’ wat vandaag is gepubliceerd, laat zien dat de EU jaarlijks voor 138 miljoen ton aan landbouwproducten importeert, terwijl er volgens een studie van WWF uit 2021 jaarlijks 153,5 miljoen ton voedsel verspild wordt. Deze verspilling kost huishoudens en bedrijven in de EU jaarlijks 143 miljard euro en veroorzaakt 6% van de broeikasgassen. De hoeveelheid tarwe die verspild wordt in de EU is ongeveer gelijk aan de helft van export van tarwe uit Oekraïne. Met een halvering van deze verspilling zouden voedselprijzen verlaagd kunnen worden.

Het is van cruciaal belang dat de EU-doelstellingen ook verspilling op boerderijen en van voedselverwerkers, cateraars en horeca omvatten. Uit ons rapport blijkt dat als de doelstellingen beperkt worden tot alleen verkwisting in de detailhandel en consumenten, 48-76% van de totale voedselverspilling in de EU niet wordt meegenomen, waardoor bedrijven die ook veel voedselverliezen veroorzaken in de toeleveringsketens niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vermindering van deze verspilling.

In het licht van dit voedselverspillingschandaal heeft een internationale beweging van 43 organisaties uit 20 EU-landen vandaag een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin de EU wordt opgeroepen om wettelijk bindende doelstellingen voor de lidstaten in te voeren om de EU-voedselverspilling van boer tot bord met 50% te verminderen tegen 2030 en de rapportage uit te breiden met álle voedselverspilling vanaf de boerderij. De ondertekenaars zijn onder meer NGO’s Feedback EU, het Europees Milieubureau en Zero Waste Europe, voedselverspillingbedrijven Too Good to Go en OLIO, en leden van het EU Platform on Food Losses and Food Waste – het officiële adviesorgaan van de EU over voedselverspilling. Sinds 2017 hebben meer dan 70,000 mensen de Change.org petitie ondertekend om de EU aan te sporen tot wettelijk verplichte doelstellingen om voedselverspilling te halveren.

De Commissie zal later dit jaar een voorstel indienen voor wettelijk bindende streefcijfers voor voedselverspilling voor de EU-lidstaten, met formele goedkeuring in 2023. De onderhandelingen met het Europees Parlement en de Raad zullen dan beslissen over de uiteindelijke doelstellingen. Als dit wordt aangenomen, zal dit de eerste wetgeving in zijn soort ter wereld zijn.

In Nederland is afgelopen april de motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in Europa voor te stellen de ambitie voor halvering van voedselverspilling in de Farm to Fork-strategie uit te breiden naar de volledige voedselketen. Nederland kan leiderschap tonen om de gehele voedselverspilling van boer tot bord terug te dringen, in Nederland en in Europa.

What can you do next?
Why the EU needs to adopt ambitious legally binding food waste reduction targets

Reducing food loss and waste is one of the most important actions we can take to fight the climate crisis and improve the resilience of our food system. We urge the European Commission to set a legally binding target of a 50%, farm-to-fork reduction in food waste by 2030 and recommend that policymakers, organisations, and individuals join us in calling for these targets to be adopted.

Read the report here

Niet meer vleesvervangers, maar gewoon minder vlees

18th Jul 22 by Anneke Boersma, campaigner Food & Climate Change

Albert Hein, als deel van Ahold Delhaize, doet te weinig om klimaatimpact te verlagen: 15% minder CO2e in de ketens in 2050 is niet genoeg.

Ze hebben vleesvervangers, minder plastic verpakkingen, doen mee aan de Week zonder Vlees en herinneren je eraan om de koelingsdeuren dicht te houden. De sticker op de voordeur laat het duidelijk zien: zij zijn de meest duurzame supermarkt volgens consumenten. Maar is Albert Heijn wel echt zo duurzaam?

Het onderzoek door New Climate Institute op verzoek van Milieudefensie was niet zo positief als Appie’s klanten. Het onderzoek was een analyse en beoordeling van de klimaatplannen van 29 grote bedrijven in Nederland. Eén van deze bedrijven was Ahold Delhaize, waar Albert Heijn onder valt. Met in 2020 een uitstoot van 69.5 MtCO2e hebben zij heel wat stappen te nemen om in 2050 netto geen emissies te hebben. Netto geen emissies betekent dat ze de uitstoot verminderen óf compenseren. Ahold Delhaize maakt daar nog geen onderscheid tussen, dus echt concreet zijn ze nog niet in hun plannen om hun doel te halen.

Gelukkig hebben ze wel een tussendoel gezet voor in 2030. Het bedrijf hoopt de scope 1 en 2 uitstoot met 50% te hebben verminderd, en scope-3 uitstoot met 15%, vergeleken met de uitstoot in 2018.  Het is al een hele stap dat zij scope-3 meenemen in hun plannen, maar ambitieus kunnen ze niet genoemd worden. Scope-3 maakt namelijk 95% uit van hun gehele uitstoot. Om dichtbij die netto geen emissies in 2050 te komen zal de uitstoot in scope-3 hard aangepakt moeten worden.

Maar wat is scope-3 eigenlijk? Een klein voorbeeldje: Een supermarkt houdt het vlees koud in de koeling, die gebruikte energie noemen we scope 1. De energie om te koelen komt van een leverancier die fossiele brandstoffen verbrandt, de uitstoot die daarbij vrijkomt noemen we scope 2. Het vlees in de supermarkt komt van bijvoorbeeld een koe die methaan uitstoot en soja nodig heeft als veevoer. Die soja komt vaak uit Brazilië, en de ontbossing daar zorgt voor uitstoot. Al deze uitstoot, samen met de uitstoot van alle productieketens maakt deel uit van scope-3.

Zoals we in ons rapport vorig jaar lieten zien, komt 40% van de scope-3 uitstoot van dierlijke producten, zoals vlees en yoghurt. Natuurlijk is het goed om de koeling dicht te houden als je nog geen beslissing hebt genomen, en dat Albert Heijn steeds meer vleesvervangers verkoopt is ook super. Maar als er alleen maar meer vleesvervangers worden verkocht, zonder dat er minder vlees wordt verkocht blijft de scope-3 uitstoot eigenlijk alleen maar stijgen.

Dat geldt niet alleen voor Albert Heijn, maar voor alle supermarkten. Daarom lanceren wij in oktober een ranglijst van de zes grootste supermarkten in Nederland; een ranglijst die laat zien hoe ver supermarkten zijn in het verlagen van hun scope-3 emissies door 50% minder vlees en zuivel te verkopen in 2030. Lees hier meer over bij onze campagnes “Meat Us Halfway” of lees over de ranglijst die onze zusterorganisatie Feedback Global al twee keer succesvol in Engeland hebben uitgebracht, waardoor supermarkten zoals Tesco, M&S en Aldi hun beleid gewijzigd hebben.

 

 

 

 

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Waarom Feedback EU zich inzet voor een rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem? Daarom!

4th Jul 22 by Frank Mechielsen

Nieuw stikstofbeleid, boeren die protesteren, tekorten door een oorlog duizenden kilometers verderop. Waarom werkt ons huidige systeem niet?

Waarom noemen we ons Nederlandse voedselsysteem efficiënt, terwijl we sinds 1950 per calorie geproduceerd voedsel drie keer zoveel fossiele energie zijn gaan gebruiken en twee keer zoveel land wereldwijd? 

Waarom zijn de boeren en de belastingbetaler de klos en hoeven de grote bedrijven en banken niet mee te betalen aan de transitie van het huidige vervuilende systeem wat zij hebben aangejaagd? 

Waarom maken we minder vlees eten niet de norm, voor een hogere prijs, die direct gaat naar de boeren?  

Waarom geven we voedseleducatie geen prioriteit, zodat onze kinderen weten waar boter, kaas en eieren vandaan komen, en ze leren koken met spek en/of bonen? 

Waarom slepen we 750.000 kalveren per jaar naar Nederland om vet te mesten, voeren we het kalfsvlees weer naar Italië en laten we de ammoniak achter op de Veluwe? Het gigantische bedrijf VanDrie Group verdient hier jaarlijks 2 miljard euro mee, terwijl de boeren weinig van de winst zien.  

Waarom varen we 4 miljard kilo soja uit onder andere de Amazone naar Rotterdam om veevoer van te maken voor onze 4 miljoen koeien, 11 miljoen varkens en 100 miljoen kippen, waarvan we een groot deel exporteren en de mest met stikstof en fosfaat hier dumpen? 

Waarom willen wij op dit krappe landje de tweede landbouwexporteur ter wereld blijven, terwijl wij met onze geschiedenis, kennis en kunde de wereldwijde innovator in kringlooplandbouw kunnen zijn? 

Waarom blijft Louise Fresco van de WUR zich zo hardnekkig vastklampen aan de gevestigde machten op haar universiteit, terwijl de toekomst van onze planeet toch echt een andere richting aanwijst? 

Waarom wordt er niet echt geluisterd naar alle boeren en de verschillende organisaties die hen vertegenwoordigen en alle mogelijke ideeën en oplossingen die zij aanbieden? 

Waarom erkent Rutte, na meer dan 10 jaar verantwoordelijkheid voor dit dossier, niet het totale failliet van het beleid van pappen en nathouden van de afgelopen 30 jaar, en stelt hij een deltaplan voor de landbouw op met een boer-burger-expert-raad aan het roer?  

Vanuit Feedback EU willen we antwoorden op deze vragen. Intussen zitten wij niet stil , en werken we aan oplossingen samen met andere organisaties in Nederland en Europa. Wij laten zien dat het voedselsysteem wél rechtvaardig en wél duurzaam kan zijn. We vragen supermarkten om eerlijk te zijn over hun uitstoot, klanten te helpen minder vlees en zuivel te laten eten, en hun klimaatverantwoordelijkheid te nemen. We leggen de macht die vlees- en zuivelbedrijven hebben bloot, waarmee ze  beleid beïnvloeden, maar ook hun slimme tactieken om ons te doen denken dat ze goed bezig zijn. Tenslotte willen we de oneerlijke handelspraktijken veranderen van supermarkten en andere voedselbedrijven waardoor boeren vaak de helft van de productie op hun veld of in hun stal niet kunnen verkopen, en daardoor noodgedwongen bijdragen aan de voedselverspilling 

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

What does a farmed salmon eat? Lots of nutritious wild fish…

3rd Mar 22 by Lia ní Aodha

Salmon are farmed using fish oil and meal made from millions of tonnes of wild-caught fish most of which are food-grade.

Based on current practices, farming salmon demands wild fish for feed. But what if we ate some of those wild fish directly instead and only used byproducts (the heads, bones and other trimmings) left over from fish processing in salmon feed? How about if we added some mussels or carp—aquaculture species that don’t rely on wild caught fish for feed—to our plates too?

Building on our previous work on farmed salmon, these are questions that Feedback, along with a team of scientists from Cambridge, Lancaster and Liverpool Universities set out to answer in a study recently published in PLOS Sustainability and Transformation.

Highlighting some stark ecological and social inefficiencies surrounding the production of farmed salmon, the analysis shows that if we removed whole wild-caught fish from salmon feed and made some changes to the types of seafood we eat, we could leave millions of tonnes of fish in the sea and produce more nutritious seafood at the same time. We could even still eat a little farmed salmon.

Sounds like a win-win!

Often presented as a way of relieving pressure on wild fish stocks and providing much needed nutrition for a growing population, aquaculture is the world’s fastest growing food sector. But some aquaculture species, like Atlantic salmon, are farmed using fish oil and meal made from millions of tonnes of wild-caught fish, most of which are nutritious food-grade fish that could be eaten directly instead.

We know salmon farming’s (continued) dependence on wild caught fish is unsustainable—ecologically and socially—in terms of the quantities of wild fish it requires to grow a kilo of fish and the fact that, fueled by the industry’s rapid growth over the past two decades, fish for feed are increasingly caught off the coast of West Africa, where there is increasing evidence that this is impacting both livelihoods and food security.

Looking at Scotland’s salmon industry specifically, the third largest worldwide and the UK’s largest food export by value, what’s novel about this research is its focus on the transfer of micronutrients from the wild fish fed to farmed salmon. Placed fourth in terms of the ‘big five’ fish species (cod, haddock, tuna, salmon and prawns) consumed in Britain, (farmed) salmon is marketed as being a rich source of important vitamins, minerals and fatty acids. And it is. Interestingly, however, many of the wild fish fed to farmed salmon have even higher concentrations of key micronutrients than their farmed counterparts

So, what happens to those essential micronutrients when these ‘feed’ fish are eaten by salmon? It turns out a huge proportion are a lost. More than half (!), in fact. In some cases, up to 99%! In other words, farming salmon, from a nutritional perspective, is an inefficient way of delivering required micronutrients to human diets.

Prawns aside. the ‘big five’ fish species currently favoured by British consumers are all just that, big, high trophic species. In contrast, many of these ‘feed’ fish are small – think herrings, sprats, sardines, and anchovies. So, what if we were to eat some of these small ‘feed’ fish instead? To investigate this, three alternative production scenarios were developed whereby farmed salmon were only produced using fish byproducts, and then more wild-caught fish, mussels or carp were added for human consumption. All alternative production scenarios produced more seafood that was more nutritious than farmed salmon AND left 66-82% of feed fish in the sea.

Based on findings on the Scottish salmon industry, theses alternative scenarios were then applied at a global scale. One scenario shows that farming more carp and less salmon, using only feed from fish byproducts, could leave 3.7 million tonnes of wild fish in the sea while producing 39% more seafood overall. So now we’re talking a socio-ecological win-win-win! More and better fish on our plates, and more in the sea.

These findings show salmon farming, in its current form, is not only an inefficient way of producing good food but quite irrational from a social and ecological standpoint – in terms of human nutrition and food security, unnecessary pressure on fish stocks, and overall fish production. Removing whole wild caught fish from aquafeed would go some way to mitigating these impacts.

Aquaculture will have an important role to play in terms of meeting global food demands in a manner which is sustainable – indeed, a key aspect of this study is that it does offer more sustainable alternatives. However, until marine-fed aquaculture, such as intensive salmon farming, moves away from using whole wild fish questions will remain regarding the extent to which this can become a reality.

In its current guise certainly, the ‘unpaid’ environmental and social costs of farming salmon for high income markets means this mode of production is not only unsustainable but raises serious ethical questions as well.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Wild fish stocks squandered to feed farmed salmon, study finds

3rd Mar 22 by Christina O'Sullivan

Wealthy nations accused of depriving poorer ones of nutrient-rich food and wasting mackerel, sardine and anchovy stocks.

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Swap salmon for sardines to keep 4 million tonnes of fish in the sea

2nd Mar 22 by Christina O'Sullivan

A leading cause of overfishing is, ironically, the demand for fish feed. Over 1/3 of all fish caught worldwide are fed to farmed animals.

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Supermarkets in the Netherlands are avoiding responsibility for one third of their CO2 & methane emissions

2nd Nov 21 by Frank Mechielsen, Campaign Lead, Netherlands

Our new report explores whether Dutch supermarkets are doing enough to tackle the climate impact of their meat and dairy.

Today, Feedback EU published its first report (in Dutch or read the English summary here): a brief exploring the role of Dutch supermarkets in addressing the country’s climate footprint by taking responsibility for the environmental impact of their high meat and dairy sales. Frank Mechielsen, Campaign Lead in the Netherlands, explores how they’re measuring up.

During the Climate Summit COP26 this week in Glasgow, it is important that Dutch supermarkets show their ambitions in their fight against climate change. In their announcements, they emphasize the reduction of CO2 emissions in their own stores and their transport, but what they don’t mention is that this is only a small part of their overall emissions. Like in the UK, 95% of supermarket emissions come from the supply chain. About a third of this is caused by the production of meat and dairy. Two major retailers, Albert Heijn and Lidl, are starting to become transparent about their meat sales, but no supermarket has a plan to reduce meat and dairy sales.

The report draws on a poll by IPSOS among a representative sample of 994 Dutch citizens. Four in ten young people see a greater role for supermarkets in reducing meat consumption. For example, by fewer promotions on meat and more promotion of meat substitutes. Supporters of the Green party (GroenLinks), the Party of the Animals, and Democrates D66 also expect more leadership from supermarkets on this theme. Furthermore, 18% of young people up to the age of 35 say they do not buy meat, almost twice as high as average.

With an 80% market share, the five largest retailers have an enormous influence on the food system in the Netherlands. Last year, supermarkets saw their turnover increase by 14% thanks to the impact of Covid-19. Nearly half (45%) of consumers under 35 believe that supermarkets should reinvest their Covid-19 profits in offering more plant-based and sustainably produced products.

Dutch supermarkets continue to offer too much cheap meat, which causes more than half of the food-related greenhouse gas emissions worldwide. In the Netherlands, livestock is the driving force behind the nitrogen crisis, and growing emissions of methane, a highly potent greenhouse gas. Supermarkets must take more responsibility for the climate impact throughout their entire chain by halving the sale of meat and dairy by 2030, and offer more healthier and plant-based food. If they don’t, they won’t be able to achieve their climate ambitions.

The report analysed data and commitments from the five major retailers and concludes that Albert Heijn, through parent company AholdDelhaize, is the only retailer to be transparent about greenhouse gas emissions across their entire supply chain, including the part caused by animal proteins.

Supermarkets are starting to respond to this growing climate priority. Albert Heijn is committed to achieving a 50/50 balance in animal/vegetable proteins by 2025 and showed for the first time its current ratio in protein sales: 70% animal to 30% vegetable. Furthermore Lidl announced that 25% of their total revenue derives from fresh meat and dairy products.  Jumbo set a new target to increase their plant-based alternatives from the current 4% to 10% by 2025. But no major supermarket has so far set specific targets to reduce meat and dairy sales. The much smaller Ekoplaza is at the forefront of this and has specific targets to reduce meat sales by 2022.

Feedback’s UK scorecard, published in June 2021, showed that none of the UK’s 10 largest supermarkets are taking steps to reduce meat supply. They continue to encourage meat consumption through low-price promotions, labelling and product placement. In 2022, Feedback will launch a scorecard together with partners from other EU countries to assess supermarkets on their commitments, policies and trade practices to tackle climate change and the transition to less and better meat.

The recent Food Policy Coalition report, to which Feedback contributed, emphasises the importance of a healthy and sustainable food environment. Supermarkets must use their marketing resources to enable their customers to make healthy and sustainable choices, which means eating far less meat and dairy and where they do choose to eat meat buying ‘better’. Instead of the current fixation on price, supermarkets should place other values ​​such as human and animal health, environment, climate, fair income for farmers and workers much more centrally in their communication to their customers.

The Food Transition Coalition (TCV), in which Feedback EU participates, advocates an ambitious ‘protein transition’ from 60/40 to 40/60 in animal/vegetable proteins to be achieved by 2030. During the ‘Plant the Future’ dinner last month, more than 100 organisations and companies came together to discuss how plant-based can become the new normal. Politicians must make the protein transition a spearhead in policy aimed at food, climate and health. Businesses must be directed to adjust the supply and promotion of animal products. The True Animal Protein Price Coalition (TAPPC), active this week at the CoP in Glasgow, promotes an environmental tax on meat. According to the PBL, this leads to a reduction of 2 Mton CO2 eq. per year, a small coal-fired power station. A large majority of the population in the Netherlands supports an environmental tax on meat in the coalition agreement, which D66 and Christen Unie also support.

A third of AholdDelhaize’s total emissions are produced by meat and dairy. This corresponds to the annual emissions from heating 6 million homes, three quarters of all homes in the Netherlands. Supermarkets must increase their climate ambitions and sell less meat and more vegetables, fruit, legumes, nuts and grains. It is especially important during this COP26 Climate Summit in Glasgow that companies set a good example.

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Jongeren vinden dat supermarkten minder vlees moeten verkopen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen

2nd Nov 21 by Frank Mechielsen, Campagneleider bij Feedback

Nederlandse supermarkten doen te weinig om hun klimaatimpact drastisch te verlagen.

Tijdens de Klimaattop COP26 deze week in Glasgow is het belangrijk dat Nederlandse supermarkten hun ambities tonen in hun strijd tegen klimaatverandering. In de communicatie benadrukken ze het reduceren van de CO2-uitstoot in de eigen winkels en hun transport, maar dit is slechts een klein deel van hun uitstoot. 95% van de emissies komt uit de productieketen. Een derde daarvan wordt veroorzaakt door de productie van vlees en zuivel. Albert Heijn en Lidl beginnen transparant te worden over hun vleesverkoop, maar geen enkele supermarkt heeft een plan om de vlees- en zuivel verkoop te verminderen. Dit concludeert campagneorganisatie Feedback EU in een nieuw rapport.

Het rapport is mede gebaseerd op een peiling van IPSOS onder een representatieve steekproef van 994 stemgerechtigde Nederlanders. Vier op de tien jongeren zien een grotere rol voor de supermarkten om de vleesconsumptie te verminderen. Bijvoorbeeld door minder aanbiedingen van vlees en meer promotie van vleesvervangers. Aanhangers van GroenLinks, de Partij van de Dieren, en D66 verwachten ook meer leiderschap van supermarkten op dit thema. Verder zegt 18% van de  jongeren tot 35 jaar geen vlees te kopen, bijna twee keer zo hoog dan gemiddeld.

De 5 grootste retailers hebben met 80% marktaandeel een enorme invloed op het voedselsysteem in Nederland. Vorig jaar zagen de supermarkten hun omzet met 14% stijgen dankzij de Corona-maatregelen. Bijna de helft (45%) van de consumenten onder de 35 vindt dat supermarkten hun Corona-winst moeten herinvesteren in het aanbieden van meer plantaardige en duurzaam geproduceerde producten.

De Nederlandse supermarkten blijven te veel goedkoop vlees aanbieden wat wereldwijd zorgt voor meer dan de helft van de broeikasgasuitstoot gerelateerd aan voedsel. In Nederland is veeteelt ook de drijvende kracht achter de stikstofcrisis, en de groeiende uitstoot van methaan. Supermarkten moeten meer verantwoording nemen voor de klimaatimpact in hun hele keten door de verkoop van vlees en zuivel in 2030 te halveren, en meer gezonder en plantaardig voedsel aanbieden. Als ze dat niet doen, zullen ze hun klimaatambities niet kunnen waarmaken.

Het rapport analyseerde gegevens en toezeggingen van de vijf grote retailers en concludeert dat Albert Heijn, vanuit moederbedrijf  AholdDelhaize, als enige retailer, transparant is over de uitstoot van broeikasgassen in hun volledige toeleveringsketen, inclusief het deel veroorzaakt door dierlijke eiwitten en heeft zich verplicht tot een 15 % daling van de totale uitstoot van broeikasgassen in 2030.

Supermarkten beginnen te reageren. Albert Heijn zet zich in om in 2025 een balans van 50/50 in dierlijke/plantaardige eiwitten te bereiken en liet voor het eerst zien wat de huidige verhouding in eiwitverkoop is, namelijk 70% dierlijk en 30% plantaardig. Verder maakte Lidl bekend dat 25% van hun totale omzet betrekking heeft op vers vlees en zuivelproducten. Jumbo stelde een nieuwe doelstelling op om hun plantaardige alternatieven te verhogen van de huidige 4% naar 10% in 2025. Geen enkele grote supermarkt heeft tot nu toe specifieke doelen aangegeven om de verkoop van vlees en zuivel te reduceren. Het veel kleinere Ekoplaza loopt hierin voorop en heeft specifieke streefcijfers om de vleesverkoop in 2022 te verlagen.

Uit de in juni 2021 gepubliceerde Britse scorecard van Feedback bleek dat geen van de 10 grootste supermarkten in het Verenigd Koninkrijk stappen zet om het vleesaanbod te verkleinen. Ze blijven vleesconsumptie stimuleren door reclames waarin gestunt wordt met lage prijzen. Ook in Nederland wordt er nog veel gestunt met vlees in de aanbieding zoals blijkt uit de jaarlijkse kiloknallers factsheet van Wakker Dier. In 2022 zal Feedback een scorecard lanceren samen met partners uit andere EU-landen om supermarkten te beoordelen op hun toezeggingen, beleid en handelspraktijken om klimaatverandering en de overgang naar minder en beter vlees aan te pakken.

In het recente rapport van de Food Policy Coalition waaraan Feedback heeft meegewerkt, wordt het belang van een gezonde en duurzame voedselomgeving benadrukt. Supermarkten moeten hun marketingmiddelen inzetten om hun klanten juist gezonde en duurzame plantaardige keuzes te laten maken. In plaats van de huidige fixatie op prijs, zouden supermarkten andere waarden zoals gezondheid van mens en dier, milieu, klimaat, eerlijk inkomen voor boeren en arbeiders veel meer centraal moeten zetten in hun communicatie naar de klant.

De Transitiecoalitie Voedsel (TCV), waar Feedback aan deelneemt, pleit voor een ambitieuze ‘eiwittransitie’ van 60/40 naar 40/60 in dierlijke/plantaardige eiwitten te bereiken in 2030. Tijdens het ´Plant the Future´ diner vorige maand kwamen meer dan 100 organisaties en bedrijven samen, om te bespreken hoe plantaardig het nieuwe normaal kan worden. De politiek moet de eiwittransitie speerpunt te maken in het beleid gericht op voedsel, klimaat en gezondheid. Bedrijfsleven moet aangestuurd worden om aanbod en promotie van dierlijke producten aan te passen.

The True Animal Protein Price Coalition (TAPPC), actief deze week tijdens de CoP in Glasgow, promoot en milieuheffing op vlees. Volgens het PBL leidt dit tot een reductie van 2 Mton CO2 eq. per jaar, een kleine kolencentrale. Een ruime meerderheid van de bevolking ondersteunt een milieuheffing op vlees in het regeerakkoord, wat D66 en Christen Unie ook ondersteunen.

Een derde van de totale uitstoot van AholdDelhaize wordt geproduceerd door vlees en zuivel. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot door de verwarming van 6 miljoen woningen, driekwart van alle woningen in Nederland. Supermarkten moeten hun klimaatambities opschroeven en minder vlees gaan verkopen en meer groente, fruit, peulvruchten, noten en granen. Beter voor de gezondheid van onszelf en onze aarde. Juist tijdens deze Klimaattop COP26 in Glasgow is het belangrijk dat bedrijven het goede voorbeeld geven.

Lees het volledige rapport en de Ipsos peiling.

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Supermarket scorecard reveals UK retailers are fuelling demand for meat and dairy at expense of the climate

17th Jun 21 by Jessica Sinclair Taylor

UK supermarkets are fuelling demand for meat and dairy products which is harming public health and the climate.

UK supermarkets are fuelling demand for meat and dairy products which is harming public health and the climate, reveals a new supermarket scorecard published by environmental charity, Feedback, today.

The scorecard ranks the UK’s top 10 supermarkets on their efforts to reduce the environmental cost of the meat and dairy products they sell. The Co-op, Tesco, and Waitrose top the rankings but even the Co-op, the best performing retailer, scored just 45%.  Asda, Iceland and Lidl ranked bottom with the worst performer, Lidl, scoring just 17%.

Carina Millstone, Executive Director of Feedback, said: “UK supermarkets are continuing to drive demand for meat and dairy products that are already responsible for 15% of greenhouse gas emissions – and fuelling deforestation in the Amazon and elsewhere. It’s time for supermarkets to step up to the plate, slash their meat and dairy products and offer customers more sustainable and healthier options”.

The scorecard revealed that many supermarkets have improved their environmental policies since the last assessment in 2019 but that they were failing to translate this into action:

 • All 10 supermarkets actively encourage meat consumption through promotions, and not just to avoid waste when products near their expiry dates. This means retailers are fuelling – and not simply responding to – demand for meat.
 • Only one supermarket, the Co-op, is accurately measuring and publicly reporting on the climate impact of the goods it sells – but only for its own label products.
 • Half the supermarkets including Tesco, M&S and ALDI continue to use misleading or ‘fake farm’ labels and names such as ‘Trusted Farms’ which give the impression that their meat is produced to higher standards than is the reality.
 • Options such as organic or free range make up less than 20% of the products offered by all the supermarkets, while Iceland offers no free range or organic options. Only 3 retailers – Asda, Morrisons and Tesco – ensure that more than a quarter of the ready to cook meals they offer are vegetarian or vegan.
 • None of the supermarkets reveal how much meat and dairy they sell as a proportion of their protein sales, making it difficult to track their progress.

More promising signs include the steps taken by all retailers to promote healthy fruit and vegetable consumption, commitments from the Co-op and Sainsbury’s to link board or senior leadership remuneration to achieving environmental outcomes, and supermarkets’ work to put pressure on Brazilian suppliers to prevent products linked to deforestation from entering their supply chains. All the retailers, with the exception of Iceland and ASDA, have made a public commitment to drop meat linked to deforestation; however they have yet to remove these products, including chicken and pork fed on soya grown in deforested areas, from their shelves.

Meat and dairy production contributes to climate change through direct emissions from animals and their waste and through the destruction of important ecosystems such as the Amazon rainforest to raise cattle or grow soy for animal feed. The UK imports the majority of its soya from South America, at least 90% of which is fed to animals, particularly chicken and pork.

The 10 supermarkets control 94% of the UK grocery market and have a huge influence on what we eat through the products they sell, and the way in which they market, package and promote them.

Many customers want to reduce the health and environmental impacts of their food with 43% of people surveyed by YouGov say they often make the choice to reduce their meat consumption when shopping.

The government’s Committee on Climate Change has said the UK need to cut meat and dairy consumption by 20% by 2030 to meet its climate commitments while the University of Oxford estimates consumption of meats such as beef should be cut by as much as 89% to meet the NHS Eatwell guidelines.

Carina Millstone said: “With 3 out of 4 shoppers visiting supermarkets several times a week, it is clear that retailers have a special responsibility to help their customers enjoy food that is both good for them and for the planet. Supermarkets must also take responsibility for the emissions of their sales, and commit to reducing these by selling much less meat and dairy and much more fresh fruit and veg.”

Simon Billing, Executive Director of Eating Better added: “Feedback’s scorecard shows retailers are still focused on boosting meat sales, despite setting net zero targets and pledging to help us eat healthier and more sustainably. Making it easier for shoppers to buy more meat and dairy than they need, or probably want is not the way forward for our health, or that of the planet.”

Mathieu Flamini, former professional footballer and environmental entrepreneur, said: “Reducing my consumption of animal protein and dairy improved my health and my performance on and off the pitch: I was able to recover quicker and cope with the daily workload better. I was not only doing myself good by eating less meat, but as a nature lover I was also able to reduce my impact on the planet. Together let’s all do our bit, including also the businesses like retailers who supply us so much of the food we eat.”

What can you do next?
Instagram

Follow us on Instagram to see our work in action.

Follow us

Feedback responds to the EU’s Farm to Fork strategy

20th May 20 by Jessica Sinclair Taylor

The EU's role in a food system that meets climate ambitions.

In response to today’s publication of the EU’s Farm to Fork Strategy, Carina Millstone, Executive Director of Feedback, said:

“Today’s EU Farm to Fork strategy is an essential and long overdue recognition of the critical role food policy must play in achieving European climate and biodiversity goals: what we eat, how it is grown, processed, transported and sold, are glaring missing pieces of the EU’s climate policy. We hope that, in the shadow of the delay to CoP26, the EU will go one step further and commit to binding targets for food system transformation as part of its contribution to the meeting of the Paris Agreement. Concrete, widespread action to address the scandal of food waste, to shift rapidly to plant-based diets and curb wasteful and damaging production practices are all crucial to the EU’s climate leadership – and to averting catastrophic climate change. 

“Despite its ambition, this strategy chooses to skirt around the thorniest questions at the heart of the EU’s food system: it recognises the urgent need for a shift towards more sustainable diets on the one hand, but fails to acknowledge the billions of public Euros spent every year on propping up the ecologically catastrophic livestock industry – the EU spends 18-20% of its entire budget on livestock. We simply cannot achieve widespread, urgent, and deep cuts in industrial meat and dairy consumption required for climate stabilisation, while public funds are disbursed to an obsolete industry. On food waste, the EU has long dithered over the binding targets which will be necessary to achieve the rapid change needed to meet the Sustainable Development Goal to halve food waste across Europe by 2030, an issue on which this strategy remains inexplicably silent. This strategy opens many doors to action –but the time for good intention is long over, we must now see ambitious action from European leaders, commensurate with the climate and ecological emergencies.”

What can you do next?
Tell governments to step up to the plate and put food at the heart of climate efforts
How long does it take: 30 seconds

Changing the way we eat and how much food we waste are two of the single biggest actions governments can take to respond to the climate crisis. Sign our petition calling on governments to take action.

Add your name